Straż Ochrony Kolei udzieliła wsparcia organizacyjno-merytorycznego podczas VI Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Technicznego SAFE PLACE 2023

W dniach 20-22 listopada br. odbyła się VI edycja Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Technicznego SAFE PLACE 2023 dotycząca odporności obiektów użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej wobec zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych. W uroczystości otwarcia uczestniczył m.in. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego mjr dr Jacek Siewiera. W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei z Naczelnikiem Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności Adamem Morawskim na czele.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
25 listopada 2023
Drukuj
Pobierz
Straż Ochrony Kolei udzieliła wsparcia organizacyjno-merytorycznego podczas VI Międzynarodowego Kongresu Naukowo-Technicznego SAFE PLACE 2023

VI Międzynarodowy Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2023 odbył się w Klubie Wojskowym Akademii Technicznej w Warszawie. Składał się z 14 sesji merytorycznych poruszających tematykę wielu obszarów bezpieczeństwa obiektów publicznych i infrastruktury krytycznej. Mieliśmy tam również do czynienia z szeregiem paneli dyskusyjnych dotyczących ochrony antyterrorystycznej obiektów, nowoczesnych systemów zabezpieczeń technicznych, oraz z warsztatami z reagowania na zamachy terrorystyczne i zagrożenia wojenne.

Tym razem obradowano w formule międzynarodowej przy aktywnym udziale ekspertów reprezentujących struktury NATO, instytucji bezpieczeństwa międzynarodowego oraz przedstawicieli departamentów bezpieczeństwa w zagranicznych organizacjach i obiektach. Ponadto doświadczeniami i wnioskami z realizacji zadań w czasie wojny podzielili się zaproszeni eksperci i praktycy z Ukrainy. Wydarzenie oficjalnie otworzył mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Prezes Zarządu Safety Project sp. z o.o., pomysłodawca i współorganizator Kongresu SAFE PLACE. W uroczystym otwarciu Kongresu obok Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego mjr dr. Jacka Siewiery wzięli udział m.in. Dyrektor NATO DEEP eAcademy – prof. Piotr Gawliczek, Rektor – Komendant Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – gen. bryg. prof. dr hab. Inż. Przemysław Wachulak, Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa – Beata Janowczyk i col. Dymitro Bobrov – National Defence University of Ukraine.

Po raz kolejny do grona partnerów organizacyjno-merytorycznych kongresu dołączyła Komenda Główna Straży Ochrony Kolei. W trakcie uroczystego bankietu z oprawą muzyczną wręczono podziękowania oraz pamiątki dla uczestników Kongresu. Uhonorowany podziękowaniami został Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności Adam Morawski.

Jednym z prelegentów XIV sesji w panelu dyskusyjnym, poświęconemu ,,Bezpieczeństwu antyterrorystycznemu budynków użyteczności publicznej’’ został inspektor SOK Kamil Woźniak z wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności. Podczas swojego wystąpienia, przedstawiciel Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei omówił bieżące zadania realizowane przez formację w zakresie bezpieczeństwa strategicznych obiektów i infrastruktury krytycznej na obszarze kolejowym.

Tegoroczny Kongres zaskoczył wszystkich innowacyjną formułą i szeregiem przedsięwzięć, które pozwoliły na poszerzenie wiedzy z obszaru najnowszych rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo instytucji i obiektów wobec zagrożeń wojennych, hybrydowych i terrorystycznych.

Patronat honorowy nad VI Międzynarodowym Kongresem Naukowo-Technicznym SAFE PLACE 2023 objęło Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Defence Educaction Enhancement Programme NATO DEEP eAcademy, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X