Akty prawne regulujące współprace:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 29 września 2004 r. w sprawie współdziałania Straży Ochrony kolei z Policją, Strażą Graniczna i Inspekcja Transportu Drogowego. (Dz. U. Nr 223, poz. 2262)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie form współdziałania Straży Ochrony Kolei z Żandarmerią Wojskowa. (Dz. U. Nr 122, poz. 1270)
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie form współdziałania Straży Ochrony Kolei z organami Krajowej Administracji Skarbowej. (Dz. U. 2017 r. poz. 838)