Nabór do służby

Funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei może być osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie.
 2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Posiada co najmniej wykształcenie średnie.
 4. Ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
 5. Cieszy się nienaganna opinia.
 6. Posiada zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych określona w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz.U. 2004 nr 232 poz. 2332 z późn. zm.).
 7. Nie była karana za przestępstwa umyślne.
 8. Ukończyła 21 lat.

Postępowanie kwalifikacyjne:

 1. Złożenie drogą internetową wymaganych dokumentów określonych w procedurze naboru zamieszczonej na stronie internetowej – https://www.plk-sa.pl/o-spolce/o-pkp-polskich-liniach-kolejowych-sa/kariera/oferty-pracy/wyszukiwarka-ofert-pracy
 2. Ocena złożonych dokumentów.
 3. Rozmowa kwalifikacyjna, mająca na celu zapoznanie się z profilem kandydata na funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei.
 4. Wytypowanie i powiadomienie wybranego kandydata.
 5. Skierowanie kandydata na komisje lekarska oceniająca zdolność fizyczna i psychiczna do służby w formacjach uzbrojonych.
 6. Zawarcie umowy o prace.

Co oferujemy

Straż Ochrony Kolei jest dynamicznie rozwijająca się formacja zapewniająca stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o prace, dająca możliwość awansu i rozwoju oraz podejmowania interesujących wyzwań zawodowych.

Zalety służby w Straży Ochrony Kolei to m.in.:

 1. Służba w formacji łączącej tradycje z nowoczesnością.
 2. Stabilne i przejrzyste warunki zatrudnienia.
 3. Otwarta ścieżka kariery oraz szanse na awans w ramach struktur formacji.
 4. Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez dostęp i finansowanie udziału w szkoleniach, kursach specjalistycznych oraz dofinansowania do studiów.
 5. Atrakcyjny pakiet świadczeń socjalnych.
 6. Dogodne warunki zdobycia cennego doświadczenia zawodowego.