Dane kontaktowe

ul. Chmielna 73a
00-801 Warszawa


Sekretariat Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei

tel.: +48 22 474 41 62

fax: +48 22 474 41 57

e-mail: io.warszawa@plk-sa.pl


Służba dyżurna Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei

Numer alarmowy: +48 22 474 00 00 (czynny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu)


formularz kontaktowy

Zobacz na mapie

Informacja dla osób korespondujących poprzez e-mail:

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w programie pocztowym jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa74, zwana dalej Spółką.
 2. Podjęcie przez Panią/Pana lub podjęcie przez Spółkę z Panią/Panem komunikacji e-mail powoduje, że adres e-mail oraz inne dane osobowe podane przez Panią/Pana w wiadomości, np. imię i nazwisko, zostają wprowadzone do zbioru Rejestr korespondencji prowadzonym przez Spółkę, w programie pocztowym.
 3. W Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zbiorze Rejestr Korespondencji, w związku z prowadzoną z Panią/Panem korespondencją e-mail są przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z w/w przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.

Skontaktuj się z nami – Masz pytania dotyczące ochrony i bezpieczeństwa na kolei?

Jesteśmy tu po to, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony w sektorze kolejowym. Jeśli masz pytania dotyczące procedur, zasad, lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszych działaniach mających na celu zapewnienie bezpiecznej podróży pociągami, jesteśmy gotowi udzielić Ci wyczerpujących odpowiedzi. Twoje zapytania są ważne dla naszego zobowiązania do utrzymania najwyższych standardów bezpieczeństwa na kolei. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego, a my postaramy się odpowiedzieć na Twoją wiadomość najszybciej, jak to możliwe. Jednocześnie informujemy, że niniejszy formularz kontaktowy nie jest przeznaczony do składania skarg i wniosków.

  1. Wybranie przycisku “wyślij” jest równoznaczne z wyrażeniem przeze mnie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, zwaną dalej Spółką, w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną korespondencję.
  2. Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, zostałam(-łem) poinformowana(-ny), że:
  1. Administratorem danych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74;
  2. w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę;
  3. podstawą prawną przetwarzania moich danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, tzn. wyrażona przeze mnie zgoda;
  4. moje dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów;
  5. moje dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego), jak również do organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
  6. moje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa do momentu ich archiwizacji;
  7. przysługuje mi prawo do żądania dostępu do dotyczących mnie danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
  8. przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie mojej zgody nie działa wstecz, tzn. nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego Spółka dokona przed moim cofnięciem zgody;
  9. podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe uzyskanie informacji zwrotnej na zadanie pytanie;
  10. przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  11. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przeze mnie danych osobowych.