Zespół Prasowy Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei

Samodzielne wieloosobowe stanowisko pracy ds. komunikacji i wizerunku

e-mail: rzeczniksok@plk-sa.pl

Rzecznik prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy.

Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcje i numer telefonu.

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

W godzinach popołudniowych, w sobotę i niedziele czy w święta dyżuruje rzecznik lub wyznaczona osoba z zespołu prasowego.

st. insp. Monika Komaszewska
kierująca zespołem – rzecznik prasowy
tel. kom.: +48 662 241 294

insp. Piotr Żłobicki
tel. kom.: +48 600 083 966 

insp. Tomasz Dąbrowski
tel. kom.: +48 506 957 781

mł. spec. Jakub Pełka
tel. kom.: +48 515 041 479

Osoby wyznaczone do kontaktu z mediami w poszczególnych Komendach Regionalnych Straży Ochrony Kolei

Komenda Regionalna SOK w Warszawie

insp. Paweł Kuskowski
tel. kom.: +48 664 423 365
tel.: +48 22 473 77 57
fax: +48 22 473 16 02
e-mail: pawel.kuskowski@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK w Białymstoku

insp. Iwona Król
tel. kom.: +48 515 049 050
tel./fax: (+48) 85 673 33 04
e-mail: iwona.krol-skowronska@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK w Kielcach

insp. Artur Zagórski
tel. kom.: +48 664 488 209
tel.: +48 41 278 33 51
fax: +48 41 278 33 05
e-mail: artur.zagorski@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK w Przemyślu

insp. Witold Flader
tel. kom.: +48 515 151 858
tel.: +48 16 735 23 22
fax: +48 16 735 21 16
e-mail: witold.flader@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK w Gdańsku

z-ca komendanta reg. Bartłomiej Drobotowicz
tel. kom.: +48 600 083 758
tel.: +48 58 721 34 80
fax: +48 58 721 34 81
e-mail: bartlomiej.drobotowicz@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK w Bydgoszczy

insp. Mateusz Przybył
tel. kom.: +48 513 138 730
tel./fax:
e-mail: mateusz.przybyl@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK w Opolu

insp. Adam Radek
tel. kom.: +48 662 241 226
tel./fax: +48 77 554 13 99
e-mail: adam.radek@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK w Zielonej Górze

insp. Artur Wołoszyn
tel. kom.: +48 664 488 210
tel.: +48 68 419 21 66
fax: +48 68 419 25 51
e-mail: artur.woloszyn@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK w Łodzi

insp. Bartłomiej Sarnik
tel. kom.: +48 515 090 964
tel.: +48 42 205 43 64
fax: +48 42 205 44 12
e-mail: bartlomiej.sarnik@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK w Lublinie

insp. Mariusz Mazurkiewicz
tel. kom.: +48 600 083 929
tel./fax: +48 81 472 11 92
e-mail: mariusz.mazurkiewicz@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK w Krakowie

z-ca komendanta reg. Franciszek Florek
tel. kom.: +48 600 083 903
tel./fax:
e-mail: franciszek.florek@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK w Katowicach

insp. Dariusz Duda
tel. kom.: 694 483 848
tel.: +48 32 710 57 26
fax: +48 32 710 64 89
e-mail: dariusz.duda@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK w Iławie

z-ca komendanta reg. Marcin Dajos
tel. kom.: +48 600 083 753
tel.: +48 89 677 33 18
fax: +48 89 677 33 42
e-mail: marcin.dajos@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK we Wrocławiu

insp. Barbara Maga – Buryś
tel. kom.: +48 664 488 254
tel./fax: +48 71 717 34 81
e-mail: barbara.maga-burys@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK w Poznaniu

insp. Tomasz Krok
tel. kom.: +48 662 241 279
tel./fax:
e-mail: tomasz.krok@plk-sa.pl

Komenda Regionalna SOK w Szczecinie

insp. Sławomir Świerczyński
tel. kom.: +48 600 083 882
tel./fax: +48 91 471 12 99
e-mail: slawomir.swierczynski@plk-sa.pl