Życzenia Bożonarodzeniowe Biskupa Polowego WP Wiesława Lechowicza dla żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb mundurowych

Życzenia Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei dr. inż. Józefa Hałyka z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Życzenia Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei z okazji 105. rocznicy powołania formacji

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei – oddali osocze i krew, niosąc pomoc chorym na COVID-19

W dniach 4 i 5 lutego 2021 r. ponad 100 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei zgłosiło się do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie całego kraju, celem oddania osocza ozdrowieńców oraz krwi, która ratuje życie. Wyrażony tym sposobem akt solidarności społecznej ma bardzo duże znaczenie dla chorych, którzy potrzebują pomocy w walce z COVID -19 Read More