Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Strażą Ochrony Kolei a Inspekcją Transportu Drogowego

Wspieranie inicjatyw w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, a także zapobiegania naruszeniom przepisów transportu drogowego, wymiana informacji i doświadczeń oraz działania popularyzatorskie – to główne cele podpisanego dziś porozumienia pomiędzy Komendą Główną Straży Ochrony Kolei a Inspekcją Transportu Drogowego. Podczas uroczystej inauguracji współpracy służby reprezentowane były przez dr. inż. Józefa Hałyk, Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei oraz dr inż. Alvina Gajadhura, Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
Autor tekstu
Straż Ochrony Kolei
Data dodania
31 sierpnia 2022
Drukuj
Pobierz
Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Strażą Ochrony Kolei a Inspekcją Transportu Drogowego

W siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, 31 sierpnia 2022 roku, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei, dr inż. Józef Hałyk oraz Główny Inspektor Transportu Drogowego, dr inż. Alvin Gajadhur podpisali porozumienie o współpracy. Od teraz SOK i ITD prowadzić będą wspólne działania kontrolne, w szczególności w zakresie stosowania przepisów na przejazdach kolejowo-drogowych oraz realizowania intermodalnych przewozów ładunków. Mundurowi będą razem uczestniczyli w kampaniach edukacyjnych, społecznych, a także tych o charakterze prewencyjnym. Dzięki podpisanemu porozumieniu możliwa będzie także organizacja wspólnych konferencji, warsztatów, debat, jak również specjalistycznych szkoleń, m.in. z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarach kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem przejazdów kolejowo-drogowych. Wzajemna wymiana informacji oraz zgromadzonych na przestrzeni lat doświadczeń będzie miała istotne znaczenie dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa publicznego. 

Warto podkreślić, że rozpoczęta współpraca będzie realizowana nie tylko na szczeblu centralnym, ale swoim zasięgiem obejmie także Komendy Regionalne Straży Ochrony Kolei oraz Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X