11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Święto państwowe 11 listopada zostało ustanowione przez Sejm II RP na mocy ustawy o Święcie Niepodległości ,,Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości ’’.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
11 listopada 2023
Drukuj
Pobierz
11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

105 lat temu, 11 listopada 1918 roku rozbłysła Jutrzenka Wolności. W tym dniu Rada Regencyjna przekazała brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu władze wojskowa i naczelne dowództwo podległych jej wojsk polskich. Dzień później powierzyła mu misje utworzenia Rządu Polskiego. Polacy po 123 latach bezdomności odzyskali swój ojczysty dom, poczuli się jego gospodarzami i niemal natychmiast zaczęli go na nowo urządzać. Jak twierdził sam Piłsudski ,,Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i dwie krople krwi. A niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale bardzo kosztownym. Jedynie czyn ma znaczenie…’’

Niemcy podpisały zawieszenie broni kończąc tym samym I wojnę światową. Wojska okupacyjne zostały rozbrojone i zmuszone do wycofania się. Polska powróciła na mapę Europy. Nadal jednak trwały walki o poszerzenie i utrwalenie granic, pozyskanie dostępu do morza oraz przyłączenie do macierzy Wielkopolski i Górnego Śląska. Kraj był zacofany i zdewastowany, brakowało dróg. W tamtym czasie szlaki kolejowe decydowały o sukcesie na frontach. Umożliwiały one masowy transport żołnierzy i zaopatrzenia wojska w bron i żywność.

Dlatego jedna z pierwszych decyzji władz odradzającej się Rzeczypospolitej było powołanie Straży Kolejowej, której zadaniem była troska o mienie kolejowe oraz bezpieczeństwo podróżnych i towarów na ,,żelaznych szlakach’’. Straż Kolejowa była niezwykle ważną dla funkcjonowania młodego państwa. Świadczy o tym chociażby fakt podporzadkowania jej Ministerstwu Spraw Wojskowych wiosna 1919 roku.

W okresie międzywojennym 11 listopada był szczególna data także dla Straży Kolejowej, czego dowodem jest rozkaz Dowódcy Głównego Straży Kolejowej pułkownika Emila Rauera:

,,…W dniu 11 listopada stolica nasza Warszawa dala inicjatywę czynu wyzwoleńczego i serce jej zabiło potężnym tętnem życia narodowego na cala Polskę. Dzień ten winien być świętem narodowym, wskrzeszenia Ojczyzny naszej! W dniu tym winniśmy dać wyraz uczuciom patriotycznym przez uświadomienie sobie doniosłości tego momentu historycznego i znaczenia naszych sil żywotnych, zdolności organizacyjnych i jedności narodowej. Straż Kolejowa w dniu 11 listopada obchodzić będzie jako instytucja nowo powołana, rocznice swojego imienia. Polecam przeto Dowództwom Warszawskiemu i Radomskiemu zarządzić uroczysty obchód tego dnia w siedzibach Inspektoratów Straży i tam, gdzie to jest możliwe, bez uszczerbku dla interesów służby’’.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X