Obecnie COLPOFER zrzesza 30 przedstawicieli policji i firm kolejowych wszystkich sektorów (infrastruktury, pasażerskiego, towarowego) z 23 krajów.

ZADANIA COLPOFERU:

  1. wymiana doświadczeń i informacji oraz metod prewencji i walki z przestępstwami na obszarach kolejowych,
  2. wspólne podejście do walki z przestępczością na obszarach kolejowych,
  3. utworzenie w ramach COLPOFERU grupy zadaniowej, zajmującej się sprawami bezpieczeństwa na terenie krajów położonych na wschodniej granicy Unii Europejskiej,
  4. wymiana informacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas wydarzeń o międzynarodowym znaczeniu, a dotyczących obszarów kolejowych,
  5. zabezpieczenie zleceń spółek kolejowych i policji kolejowych w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienie, zarówno klientom kolei jak i personelowi, poczucia bezpieczeństwa,
  6. zabezpieczenie zleceń innych podmiotów zaangażowanych lub odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei.

GRUPY ROBOCZE

Jednym z zadań Colpoferu jest tworzenie grup roboczych. Walne Zgromadzenie decyduje o powstaniu grup roboczych, które maja wypracować konkretne rozwiązania służące rozwiązaniu nasilających się zjawisk przestępczych występujących na terenie kolejowym.