Straż Ochrony Kolei współorganizatorem V Ogólnopolskiego Kongresu Naukowo-Technicznego SAFE PLACE 2022

W dniach 17-19 października br. odbyła się V – jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Kongresu Naukowo-Technicznego SAFE PLACE 2022 dotycząca bezpieczeństwa budynków użyteczności publicznej i infrastruktury krytycznej oraz terroryzmu i innych zagrożeń. W uroczystym otwarciu wydarzenia udział wziął Pan Paweł Boczek - Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. ochrony.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
24 października 2022
Drukuj
Pobierz
Straż Ochrony Kolei współorganizatorem V Ogólnopolskiego Kongresu Naukowo-Technicznego SAFE PLACE 2022

Tegoroczny V Ogólnopolski Kongres Naukowo-Techniczny SAFE PLACE 2022 odbył się w Centrum Konferencyjnym Kuźnia Napoleońska w Paprotni k. Warszawy i składał się z 21 sesji merytorycznych poruszających tematykę wielu obszarów bezpieczeństwa obiektów i instytucji, a także szereg paneli dotyczących ochrony fizycznej i zabezpieczeń technicznych. Po raz pierwszy  do grona współorganizatorów instytucjonalnych kongresu dołączyła Komenda Główna Straży Ochrony Kolei.

Jak co roku kilkuset uczestników reprezentujących ośrodki naukowe, eksperckie, instytucje bezpieczeństwa narodowego, sektor ochrony i zabezpieczeń, a także obiekty użyteczności publicznej i infrastrukturę krytyczną wzięli udział w obradach plenarnych, panelach eksperckich oraz modułach warsztatowych dotyczących ostrzegania i alarmowania, a także reagowania na zamachy oraz organizacje bezpieczeństwa w obiektach. 

Wydarzenie oficjalnie otworzył Pan mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – Prezes Zarządu Safety Project sp. z o.o., pomysłodawca i organizator kongresu SAFE PLACE. W trakcie uroczystego rozpoczęcia odbyło się wręczenie statuetek i podziękowań współorganizatorom i partnerom wydarzenia, którą m.in. uhonorowany został p. Paweł Boczek – Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. Ochrony.

Podczas sesji XVII w panelu dyskusyjnym pt. ,,Bezpieczeństwo obszarów i obiektów kolejowych’’, w roli eksperta wypowiadał się przedstawiciel Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei p. Adam Morawski – Naczelnik wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności. Podczas swojego wystąpienia prelegent omówił zadania realizowane przez formację SOK zapewniające bezpieczeństwo na dworcach kolejowych i w pociągach, a także przedstawił bieżące działania podejmowane przez funkcjonariuszy w ramach służby. 

Konferencja odbiła się szerokim echem medialnym i środowiskowym, przynosząc zacieśnienie i rozszerzenie współpracy eksperckiej w postaci nowych projektów i inicjatyw. Wywołanie dyskusji nad aktualnymi problemami polityki bezpieczeństwa umożliwiło identyfikację najważniejszych wyzwań przed nią stojących oraz instrumentów i narzędzi, za pomocą których możliwe będzie skuteczne wykorzystywanie szans oraz zwalczanie zagrożeń dla bezpieczeństwa.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X