Spotkanie wigilijne w Straży Ochrony Kolei

W dniu 13 grudnia 2022 roku w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego odbyło się spotkanie wigilijne zorganizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei. W atmosferze radości i wzajemnej życzliwości funkcjonariusze i pracownicy SOK oraz zaproszeni goście podzielili się opłatkiem i złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia. Świątecznego nastroju dopełnił wspaniały koncert kolęd wykonany przez zespół muzyczny składający się z funkcjonariuszy SOK oraz stół zastawiony tradycyjnymi potrawami wigilijnymi.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
15 grudnia 2022
Print
Download
Spotkanie wigilijne w Straży Ochrony Kolei

Tegoroczne uroczyste spotkanie wigilijne Straży Ochrony Kolei, które odbyło się 13 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie, oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej SOK, komendantów Komend Regionalnych SOK, funkcjonariuszy i pracowników SOK, uświetnili znamienici goście – Jego Ekscelencja ks. bp. dr Wiesław Lechowicz – Biskup Polowy Wojska Polskiego, ks. prał. kan. płk SG dr Zbigniew Kępa – Naczelny Kapelan SOK, Pan Mirosław Skubiszyński – Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Straży Ochrony Kolei.

Uczestników wigilii w imieniu Komendanta Głównego SOK przywitał Pan Adam Morawski – Naczelnik wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności.

Komendant Główny SOK Pan dr inż. Józef Hałyk uroczystość rozpoczął miłym akcentem. Wspólnie z Zastępcą Komendanta Głównego SOK Panią Jadwigą Kowalczyk oraz Wiceprezesem Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A Panem Mirosławem Skubiszyńskim złożyli serdeczne życzenia Jego Ekscelencji ks. bp. dr. Wiesławowi Lechowiczowi – Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego z okazji przypadających w dniu 9 grudnia imienin, wręczając symboliczny upominek.

Kolejnym punktem uroczystości było wyróżnienie funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, którzy przygotowali oprawę muzyczną podczas 104 rocznicy powołania Straży Ochrony Kolei. Komendant Główny Straży Ochrony Kolei Pan dr inż. Józef Hałyk w ramach  podziękowania i uznania za zaangażowanie się w stworzenie zespołu muzycznego wyróżnił dziewięciu funkcjonariuszy okolicznościowymi medalami. Odznaczenia wręczył Pan Mirosław Skubiszyński – Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w asyście Pana dr. inż. Józefa Hałyka – Komendanta Głównego SOK oraz Pani Jadwigi Kowalczyk – Zastępcy Komendanta Głównego SOK ds. ekonomiczno – finansowych.

Zespół muzyczny w ramach wdzięczności za otrzymane wyróżnienie wykonał koncert kolęd, tym samym wprowadzając zgromadzonych w świąteczny nastrój.

Następnie Komendant Główny SOK podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Straży Ochrony Kolei za trud i ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa publicznego na obszarze kolejowym, a także podkreślił, że Straż Ochrony Kolei to formacja, która od chwili powołania kultywuje wartości chrześcijańskie i patriotyczne. W dalszej części swojego wystąpienia Komendant Główny SOK złożył wszystkim funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei i ich rodzinom życzenia zdrowych, radosnych świąt, upływających w atmosferze rodzinnego ciepła. Życzenia Świąteczne wszystkim zgromadzonym gościom, złożyli również Jego Ekscelencja ks. bp. dr Wiesław Lechowicz oraz Pan Mirosław Skubiszyński – Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Ks. prał. kan. płk SG dr Zbigniew Kępa odczytał fragment ewangelii wg św. Łukasza, a Jego Ekscelencja ks. bp. dr Wiesław Lechowicz pobłogosławił opłatki, którymi podzielili się wszyscy uczestnicy.

Share on Facebook
Share on X