Edukacja podstawą bezpieczeństwa przy torach

Przebiegają przed jadącymi pociągami, spacerują po torowisku, układają przeszkody na torach oraz wchodzą na słupy sieci trakcyjnej. Niebezpieczne zabawy na torach wciąż są problemem. Straż Ochrony Kolei współpracuje z placówkami oświatowymi edukując najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei aktywnie uczestniczą także w licznych kampaniach społecznych, m.in. promujących pożądane zachowania na terenach kolejowych.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
15 września 2023
Drukuj
Pobierz
Edukacja podstawą bezpieczeństwa przy torach

Obszar kolejowy jest terenem specyficznym, trudnym i rozległym, a poczekalnie dworcowe, perony oraz pociągi są miejscami bezpośrednio narażonymi na różnego rodzaju ataki. Na podstawie bieżącej analizy stanu zagrożenia przestępczości i wykroczeń należy wnioskować, że głównymi problemami dotyczącymi bezpieczeństwa na obszarach kolejowych oraz w pociągach są kradzieże i dewastacja elementów infrastruktury kolejowej, ale także zdarzenia chuligańskie, w których udział głównie biorą dzieci i młodzież. Układają oni na torach przeszkody, obrzucają pociągi kamieniami co może doprowadzić do wypadków i okaleczeń. Podejmują także działania celowe, będące próbami samobójczymi.

Na kursie podstawowym funkcjonariuszom SOK zwraca się szczególną uwagę na właściwe podejście do osób, których zachowanie świadczy o chęci popełnienia samobójstwa na obszarze kolejowym. Na zajęciach realizowany jest program szkoleniowy, w którym uwzględniona jest tematyka z zakresu wybranych działów psychologii. Funkcjonariusze są edukowani z elementów negocjacji, jak również z zasad komunikacji międzyludzkiej oraz uczulani są na taktowne zachowanie oraz indywidualne podejście do każdego przypadku. Cyklicznie przeprowadzane są także kursy doskonalące, podczas których przypominane są procedury odnoszące się do osób, u których zachowanie świadczy o chęci popełnienia samobójstwa.

Straż Ochrony Kolei, w oparciu o rejestrowane zdarzenia, realizuje programy ochronne, gromadząc i analizując zjawiska o zagrożeniach osób i mienia. Zmierza to do poprawy stanu bezpieczeństwa, a tym samym do wyeliminowania lub ograniczenia występowania negatywnych zdarzeń. Powiązane jest to z profilaktyką, która jest prowadzona w dwojaki sposób: angażując się od 2005 r. w kampanię „Bezpieczny przejazd – zatrzymaj się i żyj!”, a także w akcje happeningowe i symulacje wypadków z udziałem pojazdów szynowych, realizowanych wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Od roku 2012 Komenda Główna SOK zaangażowała się także w kampanię pod hasłem ,,Zero tolerancji dla przechodzenia przez tory w miejscach niewyznaczonych”. Wspólnie z przedstawicielami miejscowych Zakładów Linii Kolejowych informuje społeczeństwo o zagrożeniach, wynikających z przebywania na obszarze kolejowym w miejscach niedozwolonych.        

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podróżnych, od czerwca 2012 roku Straż Ochrony Kolei uruchomiła całodobowy numer alarmowy 22 474 00 00, wykorzystywany do informowania mundurowych o zagrożeniach na terenach kolejowych.

SOK prowadzi także różnego rodzaju prelekcje i pogadanki w placówkach oświatowych, docierając z informacją do najmłodszych.

Funkcjonariusze SOK uświadamiają dzieciom, jak niebezpieczne mogą być zabawy na torach, czym grozi układanie przeszkód przed jadącym pociągiem lub inna częsta zabawa, polegająca na rzucaniu kamieniami w jadące pociągi. Sprawcy najczęściej nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, jakie czynią. Wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. cyklicznie SOK bierze udział w projekcie „Październik miesiącem edukacji”, docierając do jak największej liczby dzieci, poprzez organizację spotkań edukacyjnych w szkołach i przedszkolach. Uczymy zasad bezpiecznego przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych, rozpoznawania znaków czy edukowaniu o odpowiednim zachowaniu w rejonie torów.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei urozmaicają spotkania filmami edukacyjnymi, grami, zabawami i konkursami, tak aby jak najlepiej dopasować materiały do danej grupy wiekowej. W trakcie zajęć uczestnicy otrzymują zeszyty edukacyjne, kolorowanki, odblaski i inne mini gadżety.

Od kilku lat Straż Ochrony Kolei wspólnie z Urzędem Transportu Kolejowego zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży, biorąc udział w projekcie kampanii ,,Kolejowe ABC”- ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej skierowanej do najmłodszych uczestników ruchu. Jej celem jest propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się na obszarach kolejowych, ze szczególnym uwzględnieniem stacji, przystanków i przejazdów kolejowych.

Mając na uwadze edukację najmłodszych, SOK aktywnie uczestniczy w licznych festynach, piknikach czy eventach organizowanych z okazji Dnia Dziecka. Szczególne działania funkcjonariusze SOK prowadzą podczas wakacji i ferii zimowych, czuwając nad bezpieczeństwem najmłodszych podróżnych. Większym nadzorem objęte są przejazdy kolejowo-drogowe, wiadukty, mosty kolejowe i stacje, by zapobiec wkraczaniu na nie osób postronnych – szczególnie dzieci i młodzieży. Wzmożone patrole Straży Ochrony Kolei, zapewniają również bezpieczeństwo uczniom podczas inauguracji roku szkolnego.

Do częstych przewinień w okresie wolnym od nauki szkolnej należą spacery w torach czynnych, wspinaczka na słupy trakcyjne, czy przebieganie bezpośrednio przed nadjeżdżającym pociągiem. Straż Ochrony Kolei przypomina, że droga hamowania pociągu jadącego z prędkością 100 kilometrów na godzinę wynosi 700 metrów. Kamień trafiający w szybę wagonu ma siłę pocisku, natomiast w sieci trakcyjnej płynie prąd stały o napięciu 3000 V.

Akcje edukacyjne, promujące bezpieczeństwo na obszarze kolejowym, są stałym elementem działalności prewencyjnej prowadzonej przez SOK od wielu lat. W zeszłym roku odbyło się blisko tysiąc spotkań, dzięki czemu ponad 50 tysięcy młodych ludzi zyskało wiedzę, jak zachowywać się w pobliżu torów, by zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz swoim kolegom i bliskim.

Nauka nie idzie w las, z roku na rok kolej staje się coraz bezpieczniejsza. Jest to między innymi zasługa edukacji od najwcześniejszych lat, którą konsekwentnie prowadzi Straż Ochrony Kolei.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X