Centralne Obchody 104. rocznicy Powołania Straży Ochrony Kolei

W dniu 23 listopada 2022 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyły się uroczyste Centralne Obchody Święta 104. rocznicy Powołania Straży Ochrony Kolei. To właśnie w listopadzie 1918 roku Naczelnik państwa Józef Piłsudski powołał do życia Straż Kolejową jako pierwszą formację w niepodległej Polsce, powierzając jej ważną misję w sektorze bezpieczeństwa państwa.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
24 listopada 2022
Print
Download
Centralne Obchody 104. rocznicy Powołania Straży Ochrony Kolei

Tegoroczne obchody Święta Straży Ochrony Kolei zostały zainagurowane uroczystą Mszą Świętą, odprawioną w Katedrze Polowej w Warszawie przez Jego Ekscelencję ks. bp. dr. Wiesława Lechowicza – Biskupa Polowego Wojska Polskiego. Mszę Świętą koncelebrowali ks. płk. SG Zbigniew Kępa – naczelny kapelan Straży Ochrony Kolei, ks. mjr Marcin Janocha – sekretarz Biskupa Polowego oraz ks. ppor. Łukasz Węglowski – wikariusz katedry polowej. Podniosły charakter uroczystości podkreślała obecność przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz szefów służb i formacji mundurowych, a także obecność pocztu sztandarowego SOK. Oprawę muzyczną i liturgiczną Mszy Świętej zapewnili  funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.

W wygłoszonej homilii Biskup Polowy WP dr Wiesław Lechowicz podkreślił znaczenie formacji dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego oraz podziękował funkcjonariuszom SOK za wzorową służbę, podczas działań wywołanych kryzysem migracyjnym na granicy Polski z Białorusią i zaangażowanie się w zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Ukrainy, którzy masowo przemieszczali się środkami komunikacji kolejowej po wybuchu konfliktu na terytorium Ukrainy. 

W swojej homilii ks. Biskup zwrócił się do przedstawicieli formacji szczególnie wymownymi słowami „Niech więc zwycięski Chrystus otoczy Was szanowni funkcjonariusze i pracownicy SOK swoją opieką i swoim błogosławieństwem byście odnosili zwycięstwa w Waszej pracy, w Waszym życiu osobistym i rodzinnym. Zwycięstwa, które będą zapowiedzią tego ostatecznego
i najważniejszego zwycięstwa.” 

Po zakończeniu liturgii i odprowadzeniu sztandaru SOK bp Wiesław Lechowicz wraz z Panem Komendantem Głównym SOK
dr. inż. Józefem Hałykiem złożyli kwiaty w Kaplicy Pamięci pod tablicą upamiętniającą funkcjonariuszy formacji, którzy polegli
w obronie niepodległości Rzeczypospolitej Polski.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Pałacu Prymasowskim w Warszawie. Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk powitał wszystkich zaproszonych gości, funkcjonariuszy i pracowników SOK. Podziękował za pomoc i wsparcie wszystkim osobom zasłużonym dla formacji, w szczególności wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom SOK. Swoją obecnością uroczystość uświetnili m.in. Pan Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Mariusz Gojny – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Pan Łukasz Kudlicki – Szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej, Wiceprezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Mirosław Skubiszyński wraz z członkami  Zarządu, Pan Sebastian Chwałek – Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Wśród znamienitych gości nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych: Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Marszałkowskiej i Wojska Polskiego. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele organizacji związkowych. Listy gratulacyjne z okazji Jubileuszu na ręce Komendanta Głównego SOK przekazali m.in. Pan Marek Kuchciński – Minister Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Pan Bogdan Rzońca – Poseł do Parlamentu Europejskiego. 

Z okazji 104. rocznicy powołania Straży Ochrony Kolei Komendant Główny SOK dr inż. Józef Hałyk wręczył uhonorowanym gościom statuetki pamiątkowe w dowód uznania i szacunku za wsparcie oraz za współpracę w przeciwdziałaniu współczesnym zagrożeniom. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć podziękowań dla funkcjonariuszy i pracowników SOK, którym medale za osiągnięcia w służbie wręczył Pan Andrzej Bittel – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury w asyście Pana dr. inż. Józefa Hałyka – Komendanta Głównego SOK.  

Zapraszamy również na stronę Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego:

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articles/wiadomosci-listopad/katedra-polowa-swieto-strazy-ochrony-kolei/

Share on Facebook
Share on X