Zarząd COLPOFER spotkał się w Rzymie

W Rzymie, 20 września 2022 roku, odbyło się kolejne spotkanie Zarządu COLPOFER – organizacji działającej na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze kolejowym w ramach Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). W posiedzeniu uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego SOK ds. ochrony, p. Paweł Boczek, będący członkiem Zarządu COLPOFER.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
28 września 2022
Drukuj
Pobierz
Zarząd COLPOFER spotkał się w Rzymie

Podczas wrześniowego spotkania, które miało miejsce w siedzibie Kolei Włoskich FS Italiane, omówione zostały dotychczasowe działania organizacji w świetle kryzysu wywołanego agresją Rosji na Ukrainę oraz jego skutków dla bezpieczeństwa na kolei. Przedstawiciele Zarządu COLPOFER wymienili również doświadczenia i dobre praktyki związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, a także wymiany informacji dotyczących migracji uchodźców z Ukrainy. Spotkanie było równocześnie okazją do omówienia bieżących działań podejmowanych przez organizację, a także strategii na przyszłość.  

Minione zebranie Zarządu poprzedziło zaplanowane na najbliższy czas Zgromadzenie Ogólne COLPOFER, podczas którego spotkają się wszyscy zrzeszeni w tej organizacji członkowie. Jego celem będzie podsumowanie działań organizacji oraz jej poszczególnych grup roboczych, jak również otwarta dyskusja w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa na kolei. 

***

COLPOFER (fr. Collaaboration des services de Police ferroviaire et de securite) jest Grupą Specjalną funkcjonującą w ramach Międzynarodowego Związku Kolei (UIC). Organizacja została założona w 1980 r., a w  1984 r. została przekształcona w Grupę Specjalną UIC. Statutowymi celami COLPOFER są wspólne działania na rzecz ochrony pasażerów oraz majątku kolei, jak również zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na obszarach kolejowych. 

W ramach tej organizacji funkcjonują grupy robocze, zajmujące się m.in. takimi obszarami jak: zwalczanie i zapobieganie aktom terroru i  terroryzmu oraz działaniom ekstremistycznym, graffiti, cyberbatakom, fałszerstwom biletów. Inne mają na celu zacieśnianie współpracy i wymiany doświadczeń związanych z zarządzaniem imprezami masowymi (w tym w sytuacjach kryzysowych jak w przypadku wzmożonej migracji uchodźców z Ukrainy po agresji Rosji) oraz te, podejmujące kwestie bezpieczeństwa z punktu widzenia nowych technologii. 

Obecnie COLPOFER zrzesza blisko 30 przedstawicieli firm i policji kolejowych (z sektora pasażerskiego, towarowego oraz infrastrukturalnego) z 23 krajów.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X