Za nami kolejne międzynarodowe działania pod kryptonimem ,,AKTYWNA TARCZA”

W przedsięwzięciu po raz pierwszy jako pełnoprawny członek organizacji RAILPOL uczestniczyła Straż Ochrony Kolei. Aby podnieść poziom bezpieczeństwa publicznego na obszarach kolejowych oraz wspólnie walczyć z przestępczością na kolei, członkowie Grupy Roboczej RAILPOL ds. Zwalczania Terroryzmu przygotowali dwudniowe skoordynowane działania, które przeprowadzono 10 i 11 stycznia br. na terenie państw członkowskich organizacji RAILPOL.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
19 stycznia 2023
Drukuj
Pobierz
Za nami kolejne międzynarodowe działania pod kryptonimem ,,AKTYWNA TARCZA”

Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa na obszarze kolejowym Straż Ochrony Kolei, Policja i Straż Graniczna połączyły siły. Przedsięwzięcie pod kryptonimem ,,AKTYWNA TARCZA’’ realizowane było przez mundurowych przede wszystkim na stacjach, dworcach i szlakach kolejowych, a także w pociągach pasażerskich. Tegoroczne działania polegały na zapobieganiu i wykrywaniu zjawisk kryminalnych oraz kontroli osób przemieszczających się w transporcie kolejowym, pod kątem legalności pobytu na terytorium RP, a także kontrolę przepisów porządkowych. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania mogące wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych, takich jak zachowania agresywne, antyspołeczne, zakłócanie ładu i porządku publicznego, wandalizm, dewastacje mienia kolejowego, posiadanie i zażywanie narkotyków lub innych substancji odurzających, pozostawiony bagaż bez opieki, kradzieże infrastruktury kolejowej, kradzieże kieszonkowe oraz kradzieże przesyłek wagonowych.

Na terytorium całej Rzeczpospolitej Polskiej w międzynarodową akcję zaangażowanych było łącznie 6351 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Policji, Straży Granicznej i Służby Celno-Skarbowej. Przez dwa minione dni mundurowi objęli ochroną 2420 stacji i dworców kolejowych oraz zabezpieczono 522 pociągi pasażerskie.

W wyniku działań polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na terenie kraju wylegitymowano 2769 osób, nałożono 360 mandatów karnych za popełnione wykroczenia, skierowano do sądów 31 wniosków o ukaranie, ujawniono 131 osób z kartoteką kryminalną i 33 osoby poszukiwane oraz 5 osób, które nielegalnie przebywały na terytorium RP.

Prowadzone wspólne działania służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne wzmacniają współpracę krajową i międzynarodową, a także przynoszą wymierne, korzyści w postaci osiągniętych rezultatów.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X