Z pomocą potrzebującym i bezdomnym na obszarze kolejowym

Zima to trudny okres dla osób bezdomnych, niejednokrotnie szukają one schronienia na obszarze kolejowym, w opuszczonych budynkach, tunelach nierzadko pijąc tam alkohol. Miejsca te pozbawione są ogrzewania i okien. W związku ze spadkiem temperatur osoby te narażone są na wychłodzenie, co może stanowić poważne zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei mając na uwadze właściwe zabezpieczenie obszaru kolejowego wzorem lat ubiegłych prowadzą zintensyfikowane działania prewencyjne oraz kontrolne w celu niesienia pomocy osobom bezdomnym w okresie zimowym.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
17 lutego 2023
Drukuj
Pobierz
Z pomocą potrzebującym i bezdomnym na obszarze kolejowym

Straż Ochrony Kolei w okresie zimowym na obszarze kolejowym zauważa zwiększoną liczbę osób bez stałego miejsca zamieszkania. Osoby te często pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających szukają schronienia na dworcach kolejowych, w pociągach, jak też wagonach odstawionych na torach postojowych. Dlatego też już od listopada 2022 roku, funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei na terenie całego kraju prowadzą wzmożone kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych na terenach kolejowych.

Mając na uwadze właściwe zabezpieczenie obszaru kolejowego, mundurowi podejmują stosowne działania prewencyjne oraz pomocowe w okresie zimowym poprzez współdziałanie z innymi służbami, instytucjami publicznymi, jak również też organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc osobom potrzebującym. Funkcjonariusze całodobowo patrolują i monitorują dworce kolejowe, składy pasażerskie odstawione na tory odstawcze, pustostany oraz inne miejsca gdzie osoby bezdomne najczęściej przebywają.

Jeśli osoby bezdomne znajdują się na obszarze kolejowym poza miejscami ogólnodostępnymi dla podróżnych tj. tory czynne czy parki odstawcze wagonów pasażerskich, funkcjonariusze SOK informują o adresach noclegowni i kierują ich do Ośrodków Pomocy, gdzie mogą otrzymać stosowną pomoc. Gdy zachodzi potrzeba udzielania wykwalikowanej pomocy medycznej wzywane jest Pogotowie Ratunkowe. Dodatkowo w porozumieniu z administratorami dworców w całej Polsce umieszczane są na głównych dworcach kolejowych plakaty informacyjne pt. ,,Zimowa pomoc bezdomnym’’.

Zwracamy się z apelem o to, aby nikt z nas nie był obojętny na potrzeby drugiego człowieka, zwłaszcza w przypadku spadków temperatur. Nasze wspólne zainteresowanie, być może przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Pamiętajmy, że czasami wystarczy tylko jeden telefon, który może zmienić wszystko!

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X