XIII Droga Krzyżowa Służb Mundurowych

W Zwierzyniu w powiecie leskim odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej pod hasłem ,,Krzyż znakiem służby i ofiary’’ przedstawicieli służb mundurowych, kapelanów oraz władz samorządowych powiatów i gmin. Tradycyjnie już nabożeństwo to odbywa się w piątek, przed Niedzielą Palmową. Straż Ochrony Kolei reprezentował Komendant Regionalny SOK w Przemyślu – Pan Jerzy Brodowski oraz Komendanci Posterunków i funkcjonariusze okolicznych jednostek SOK.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
3 kwietnia 2023
Drukuj
Pobierz
XIII Droga Krzyżowa Służb Mundurowych

Po raz trzynasty, funkcjonariusze służb mundurowych województwa podkarpackiego wraz ze swoimi kapelanami i przedstawicielami władz samorządowych gromadzą się na wspólnej modlitwie w piątek poprzedzający Niedzielę Palmową. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa ,,Krzyż znakiem służby i ofiary’’. W tym roku delegacje Straży Ochrony Kolei, Policji, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Służby Więziennej, a także Ochotniczej Straży Pożarnej, Polskiego Związku Łowieckiego, Regionalnych Lasów Państwowych, Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych Karpaty ponownie spotkały się w Zwierzyńcu koło Leska, by wziąć udział w nabożeństwie drogi krzyżowej i wspólnej Eucharystii.

Tradycyjnie rozważania przed każdą stacją drogi krzyżowej prowadzone były przez poszczególne służby z myślą, że każdy polski mundur to znak służby, poświęcenia życia dla Ojczyzny i drugiego człowieka. W ten szczególny sposób funkcjonariusze co roku przypominają, że są w służbie pokoju i bezpieczeństwa, w czasie zagrożenia udzielają wsparcia potrzebującym, nie szczędzą swoich sił i czasu, by nieść pomoc tam gdzie jest ona konieczna. Modlitwa, która rozpoczęła się przy kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Zwierzyńcu i prowadziła do groty Matki Boskiej. Tam odbyła się msza święta, którą sprawował bp Jan Wątroba w intencji wszystkich służb mundurowych województwa podkarpackiego.

,,Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje’’ – Ewangelia wg św. Mateusza (Mt 16, 24).

Podkarpacką Straż Ochrony Kolei reprezentował Komendant Komendy Regionalnej SOK w Przemyślu – Pan Jerzy Brodowski. Towarzyszyli mu także Komendanci Posterunków i ich zastępcy z Rzeszowa, Jasła, Przeworska, Dębicy, Stalowej Woli i Zagórza oraz funkcjonariusze SOK z tych jednostek.

We wspólnej modlitwie uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli służb mundurowych, a także kilkunastu kapłanów.

Foto: Diecezja Rzeszowska

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X