Wspólne szkolenie psów służbowych łódzkiej SOK i Policji

Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Łodzi odbyło się szkolenie psów służbowych SOK i Policji. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji. Zajęcia miały na celu podniesienie poziomu wyszkolenia i doskonalenie taktyki działania w trakcie realizacji zadań służbowych. Ceber, Celt, Chiro i Dexter to cztery psy patrolowo-obronne służące w Komendzie Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Łodzi, które wraz ze swoimi przewodnikami ćwiczyli w łódzkim garnizonie Policji m.in. posłuszeństwo, skuteczność pokonywania przeszkód, pościg bez kagańca za osobą oraz obronę przewodnika.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
22 kwietnia 2024
Print
Download
Wspólne szkolenie psów służbowych łódzkiej SOK i Policji

W dniu 16 kwietnia 2024 roku, funkcjonariusze z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Łodzi i policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na terenie Łódzkiego Oddziału Prewencji Policji uczestniczyli w szkoleniu dla przewodników służbowych wraz ze swoimi pupilami, dla których był to doskonały moment do sprawdzenia siły i skuteczności działania psów służbowych, jako środka przymusu bezpośredniego.

W zajęciach udział wzięło 13 psów służbowych wraz ze swoimi przewodnikami – 9 psów policyjnych oraz 4 czworonogi SOK. Szkolenie składało się z kilku konkurencji, które sprawdzały ogólne posłuszeństwo psa, skuteczność pokonywania przeszkód, prawidłowe reakcje podczas przeszukiwania terenu w celu odnalezienia ukrytej osoby, pościg bez kagańca za osobą, czołowy atak pozoranta na psa i obrona przewodnika podczas konwoju.

Elementem szkolenia były także działania w drużynach, przewodników SOK i Policji. Ćwiczenia objęły swoim zakresem także podejmowanie interwencji w stosunku do agresywnych osób posiadających niebezpieczne przedmioty, mogące stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia.

Szkolenie umożliwiło zbliżone do realiów symulowanie określonych zdarzeń, z jakimi mogą zmierzyć się w służbie przewodnicy i czworonożni funkcjonariusze, także w takich miejscach jak teren kolejowy. Wspólne szkolenia obu formacji oprócz szlifowania już posiadanych umiejętności, pozwalają skoordynować schematy interwencji także podczas  imprez masowych, w tym meczów piłkarskich i związanych z nimi przejazdami kibiców koleją.

Psy patrolowo-obronne SOK, które brały udział w szkoleniu wykorzystywane są na specyficznym obszarze działania, jakim jest teren kolejowy, znajduje się wiele miejsc, w których pomoc czworonoga jest niezastąpiona. Psy wspólnie z funkcjonariuszami SOK nadzorują szlaki kolejowe oraz przesyłki wagonowe. Towarzyszą w czasie patroli w pociągach i na dworcach. Pies-funkcjonariusz potrafi zarówno zatrzymać i unieszkodliwić przestępców, jak i pełnić funkcje obronne.

Doskonały węch, słuch oraz zwinność i szybkość psów służbowych wykorzystywane są najczęściej na szlakach wzdłuż linii kolejowych. Patrole z psami wysyłane są m.in. w miejsca szczególnie zagrożone kradzieżami infrastruktury, jak również do zabezpieczenia przemieszczających się uczestników imprez masowych. Należy pamiętać, że pies służbowy w Straży Ochrony Kolei, jak i w Policji, jest zaliczany do środków przymusu bezpośredniego.

W Komendzie Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Łodzi służbę pełni 7 czworonożnych funkcjonariuszy. W przeważającej ilości są to niezastąpione owczarki niemieckie o specjalności patrolowo-obronnej. 

Wspólne treningi i ćwiczenia umożliwiają podnoszenie poziomu wyszkolenia oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami  formacji, dbających o bezpieczeństwo.

Foto: KWP Łódź

Share on Facebook
Share on X