Exercises of Railway Security Guard and Police officers

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z bydgoskiej Komendy Regionalnej SOK wspólnie z Kompanią Nieetatowego Pododdziału Prewencji Policji z Komendy Miejskiej w Bydgoszczy wzięli udział w ćwiczeniach pod kryptonimem „Oliver”, które odbyły się na obszarze kolejowym. Celem wspólnego szkolenia obydwu formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne było przypomnienie zasad współdziałania patroli wieloosobowych SOK z policjantami pododdziałów zwartych oraz doskonalenie ich umiejętności w zakresie pracy ze sprzętem specjalistycznym.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
16 maja 2024
Print
Download
Wspólne ćwiczenia funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei i Policji

Patrole wieloosobowe Straży Ochrony Kolei zostały powołane decyzją Komendanta Głównego w 2016 roku w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego na obszarze kolejowym oraz w pociągach, szczególnie podczas zabezpieczania przejazdu uczestników imprez masowych, w tym kibiców sportowych. Patrol wieloosobowy SOK zwany drużyną, składa się z sześciu funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei odpowiednio przeszkolonych i wyposażonych, pełniących na co dzień służbę w komendach i posterunkach SOK.

Dzięki uprzejmości Zakładu Linii Kolejowych w Bydgoszczy i przewoźnika POLREGIO S. A. na terenie stacji kolejowej Bydgoszcz Leśna oraz Bydgoszcz Bielawy funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i Policji przez kilka godzin, ćwiczyli szyki policyjne i współdziałanie w pododdziałach zwartych. Tym razem założeniem ćwiczeń była symulacja przejazdu 30 kibiców oraz zatrzymanie składu pociągu relacji Bydgoszcz Główna – Bydgoszcz Wschód Towarowa w celu wyciągnięcia ich na poziomie gruntu (stacja Bydgoszcz Leśna) jak również z poziomu peronu (stacja Bydgoszcz Bielawy). Takie szkolenia mają na celu doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz możliwości skutecznego działania patroli wieloosobowych SOK i pododdziałów zwartych Policji na obszarze kolejowym w celu podniesienia poziomu wyszkolenia z zakresu zabezpieczenia przemieszczania się uczestników imprez masowych. Odgrywanie scenariuszy miało odzwierciedlić rzeczywiste działania podczas prowadzenia interwencji SOK i Policji.

Zajęcia przyczyniły się do podniesienia poziomu umiejętności mundurowych oraz zwiększenia ich gotowości do szybkiej i skutecznej interwencji w sytuacjach wymagających zastosowania działań ofensywnych. W ćwiczeniach brały udział patrole wieloosobowe złożone z funkcjonariuszy z Komendy Regionalnej SOK w Bydgoszczy i posterunków SOK w Toruniu, Grudziądzu i Inowrocławiu oraz plutony z komisariatów policji bydgoskiego Śródmieścia, Szwederowa, Wyżyn, Błonia oraz Fordonu. Szkolenie odbyło się pod nadzorem Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Bydgoszczy podinsp. Marcina Klimczaka oraz pełniącego obowiązki Komendanta Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy Arkadiusza Malickiego.

Share on Facebook
Share on X