Warsztaty Taktyczno-Medyczne Forces Cooperation Poznań 2024

W dniach 11 – 15 marca 2024 roku na terenie województwa wielkopolskiego odbyły się taktyczno-medyczne warsztaty Forces Cooperation Poznań 2024 zorganizowane przez Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Poznaniu dla służb realizujących zadania specjalne. Wraz z policyjnymi kontrterrorystami z całego kraju ćwiczyli funkcjonariusze GOI SOK, KAS, żołnierze Wojska Polskiego, a także ratownicy medyczni. Podczas 4-niowego treningu mundurowi poszerzali swoją dotychczasową wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu strzelań dynamicznych, sytuacyjnych w postawach wymuszonych, medycyny pola walki oraz technik ratownictwa wysokościowego.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
20 marca 2024
Drukuj
Pobierz
Warsztaty Taktyczno-Medyczne Forces Cooperation Poznań 2024

11 marca 2024 r. w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Auli Collegium Politicum rozpoczęła się konferencja naukowa współorganizowana przez Komendą Wojewódzką Policji
w Poznaniu na której studenci mogli się spotkać z praktykami z wielu formacji o charakterze specjalnym. W wydarzeniu wziął udział m.in. przedstawiciel Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei – koordynator grup operacyjno-interwencyjnych SOK st.insp. Daniel Snopkowski.  

Celem przedsięwzięcia było wypracowanie i ujednolicenie procedur taktyczno-medycznych w sytuacji wystąpienia aktu terrorystycznego, gdzie skala zjawiska zmuszałaby do współpracy wiele służb posiadających w takiej sytuacji różne algorytmy postępowania. Koordynowanie wzmożonych działań w takich uwarunkowaniach, gdzie mamy do czynienia z nakładającymi się na siebie zadaniami, począwszy od neutralizacji sprawców poprzez udzielanie pomocy poszkodowanym, jednocześnie starając się zapanować nad paniką tłumu, wymaga próby ich realnego przećwiczenia. Duży nacisk kładziono na rozwiązanie sytuacji zakładniczych i likwidację zagrożenia jakim mogą być aktywni strzelcy. Całość szkoleniowa została podzielona na trzy etapy: teoretyczny, doskonalący i praktyczny.

Warto podkreślić, że zorganizowanie tak dużego przedsięwzięcia wymagało od organizatorów olbrzymiego wysiłku i nakładu pracy. Całe szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników oraz obserwatorów. Stąd też zasłużone gratulacje dla instruktorów SPKP Poznań, zespołu szkolno-bojowego BOA i byłego operatora JW Grom oraz firmy Eagle Med System zajmującej się szkoleniem służb w zakresie ratownictwa pola walki TCCC. Należy mieć nadzieję, że tak znakomicie organizacyjnie i merytorycznie przygotowane warsztaty taktyczno-medyczne odbywać się będą cyklicznie. Wspólne ćwiczenia pozwoliły przypomnieć i utrwalić procedury TCCC.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X