Uroczystości przekazania i objęcia obowiązków Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

W dniu 6 luty 2023 roku na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się uroczystość przekazania i objęcia obowiązków na stanowisku Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Po sześciu latach Wojsko Polskie zyskało nowego dowódcę Rodzajów Sił Zbrojnych. Dowodzącego dotychczas generała Jarosława Mikę zastąpił pierwszy i długoletni szef Wojsk Obrony Terytorialnej generał broni Wiesław Kukuła. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, władz państwowych i wojskowych oraz służb mundurowych. Straż Ochrony Kolei reprezentował Pan Adam Morawski – Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
7 lutego 2023
Drukuj
Pobierz
Uroczystości przekazania i objęcia obowiązków Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

W poniedziałek, 6 lutego br. w Warszawie odbyły się uroczystości przekazania i objęcia obowiązków Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Wydarzenie rozpoczęła msza święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w intencji odchodzącego na wojskową emeryturę generała Jarosława Miki w podziękowaniu za lata jego żołnierskiej służby, którą celebrował Biskup Polowy WP dr Wiesław Lechowicz. Następnie w Pałacu Prezydenckim Pan Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych wręczył postanowienie o mianowaniu na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych generałowi broni Wiesławowi Kukule. Natomiast generał Jarosław Mika za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju odznaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dalszy ciąg uroczystości odbył się na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, w których udział wzięli m.in. Pan Wojciech Skurkiewicz – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Pan Antoni Macierewicz – Marszałek Senior Sejmu RP, Pani Anna Moskwa – Minister Klimatu i Środowiska, kadra dowódcza Wojska Polskiego, a także przedstawiciele wojsk USA oraz wysocy przedstawiciele episkopatu i służb mundurowych. Straż Ochrony Kolei reprezentował Pan Adam Morawski – Naczelnik Komendy Głównej SOK ds. bezpieczeństwa i obronności.

Przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbyła się uroczysta odprawa wart i został odśpiewany hymn państwowy. Poczet sztandarowy wystawili żołnierze trzech rodzajów Sił Zbrojnych – Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej. Centralnym punktem uroczystości było symboliczne przekazanie sztandaru Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych przez zdającego obowiązki generała Jarosława Mikę na ręce obejmującego obowiązki dowódcy generała broni Wiesława Kukuły. Uroczystość miała szczególny charakter, gdyż wiązała się z zakończeniem zawodowej służby wojskowej przez generała Jarosława Mikę.

Odchodzący ze stanowiska generał Mika w swoim przemówieniu pożegnalnym szczególnie podkreślił wartości żołnierskie, znaczenie dewizy ,,Bóg, Honor, Ojczyzna’’ i wsparciu duchowym jakie otrzymywał od kościoła katolickiego. ,,Kończę służbę wojskową po 42 latach, zawsze w czasie służby mogłem liczyć na podwładnych, moich żołnierzy, którym dziękuję. Byłem wymagającym dowódcą, ale wymagałem też od siebie, bo nie da się inaczej zrealizować trudnych zadań. Ale determinacja moich żołnierzy dawała mi siłę’’ – podkreślił generał Jarosław Mika.

Tymczasem generał broni Wiesław Kukuła zaprezentował się jako nowoczesny merytokrata. Skupiał się przede wszystkim na innowacyjności i konieczności reformowania armii – ,,Jestem żołnierzem ukształtowanym przez siły specjalne, cichych profesjonalistów, dla których najważniejsza jest skuteczność. Wojsko jest jednym z miejsc, gdzie najtrudniej wdrążyć zmiany w sposobie zarządzania. To będzie mój cel, chce by armia była innowacyjna. Potrzebna jest nam zmiana mentalna, bo człowiek jest znacznie ważniejszy niż sprzęt’’ – mówił nowy dowódca Rodzajów Sił Zbrojnych. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów Wojska Polskiego.

Wydarzeniu towarzyszył również piknik wojskowy. Goście mogli zobaczyć polskie uzbrojenie pancerne.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X