Uroczystość wręczenia wyróżnień Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego „Benemerenti”

Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk na zaproszenie J. E. Biskupa Polowego Wojska Polskiego Wiesława Lechowicza, który jest jednocześnie Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa SOK, wziął udział w uroczystej gali wręczenia wyróżnień ,,Benemerenti 2024”, corocznych nagród przyznawanych przez duszpasterstwo wojskowe. Statuetka z wizerunkiem Katedry Polowej WP przyznawana jest „dla podkreślenia zasług osób i instytucji, które dają świadectwo największym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
15 stycznia 2024
Drukuj
Pobierz
Uroczystość wręczenia wyróżnień Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego „Benemerenti”

W sobotę, 13 stycznia br. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Warszawie odbyła się uroczysta gala wręczenia wyróżnień „Benemerenti”. W tej podniosłej uroczystości wzięli udział m. in. generałowie Wojska Polskiego i służb mundurowych, żołnierze i funkcjonariusze, przedstawiciele wyróżnionych instytucji oraz kapelani Ordynariatu Polowego. Naszą formację reprezentował Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk.

Nagroda „Benemerenti” („Dobrze Zasłużonym”) przyznawana przez Ordynariat Polowy WP została ustanowiona 23 lutego 1995 roku dekretem ówczesnego biskupa polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia. Jej laureaci otrzymywali początkowo kryształowy puchar, a od 2012 roku w ich ręce trafia szklana statuetka z wizerunkiem Katedry Polowej WP. Takie wyróżnienia trafiły m.in. do Elżbiety Jaworowicz, autorki programu „Sprawa dla reportera”, Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko”, Fundacji Ewy Błaszczyk „Akogo?”, której szczególnym projektem jest klinika BUDZIK czy ostatni Prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Pośmiertnie otrzymali je także Komendant Główny Policji gen. Marek Papała i dziennikarz TVP Waldemar Milewicz.

Tegorocznymi laureatami zostali: 8.Krakowska Baza Lotnictwa Transportowego, 33. Powidzka Baza Lotnictwa Transportowego, 43. Oksywska Baza Lotnictwa Morskiego i Fundacja „Pomoc Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach”. Kapituła wyróżniła także 10. Warszawski Pułk Samochodowy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego. Laureaci odebrali z rąk Biskupa Polowego WP Wiesława Lechowicza dyplomy i szklane statuetki, które przedstawiają warszawską Katedrę Polową WP. Podczas uroczystości przedstawiciele wyróżnionych instytucji otrzymali również medale „Milito Pro Christo” („Walczę dla Chrystusa”), które są przyznawane osobom „dającym świadectwo najwyższym wartościom oraz wytrwale służącym Rzeczypospolitej”.

Bp Wiesław Lechowicz dziękował wszystkim odznaczonym za ich bezinteresowność i dyspozycyjność. Podziękował także Wojsku Polskiemu i formacjom mundurowym „Żołnierzom Wojska Polskiego, wszystkim funkcjonariuszom, którzy dbają o pokój i bezpieczeństwo w naszej Ojczyźnie” – dodał.

Wydarzenie uświetnił występ reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego oraz koncert Haliny Frąckowiak, która zaśpiewała m.in. swój przebój z lat 80 pt. „Papierowy księżyc” Artystka w dowód uznania za świadectwo najwyższym wartościom, wytrwałą służbę Rzeczypospolitej w dziedzinie kultury, głoszenie prawdy o losach narodu Polskiego oraz wspieranie duszpasterstwa wojskowego została odznaczona Złotym Krzyżem Biskupa Polowego „Deo et Patriae” (Bogu i Ojczyźnie).

Straż Ochrony Kolei należy do wspólnoty Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego już od blisko 18 lat. Konferencja Episkopatu Polski od 2006 roku funkcję Delegata KEP ds. Duszpasterstwa SOK powierza biskupom polowym. Po śmierci bp. Gen. broni. Tadeusza Płoskiego taką rolę pełnił bp. Gen. bryg. Józef Guzdek, a obecnie bp Wiesław Lechowicz. Podstawą prawną tej działalności stanowi Uchwała 338. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z 23 lutego 2006 roku w sprawie włączenia Straży Ochrony Kolei do duszpasterstwa Ordynariatu Polowego. Sprawami duchowymi formacji zajmuje się naczelny kapelan SOK ks. prał. kan. płk. Zbigniew Kępa.

Od 2016 roku biskupi polowi nadają osobom szczególnie zasłużonym w Straży Ochrony Kolei odznaczenia i medale pamiątkowe, zawierające symbolikę religijną i patriotyczną. Honorowe wyróżnienia są nadawane za wybitne osiągnięcia dla Ojczyzny, Kościoła i duszpasterstwa wojskowego.

– 27 listopad 2018 r. – Biskup Polowy WP gen. bryg. Józef Guzdek uhonorował formację Medalem pamiątkowym z okazji Setnej Rocznicy Powołania Biskupstwa Polowego w Polsce.

– 21 listopad 2019 r. – Biskup Polowy WP gen.bryg. Józef Guzdek odznaczył Komendanta Głównego SOK dr. inż.  Józefa Hałyka medalem „W Służbie Bogu i Ojczyźnie”.

– 21 styczeń 2022 r. – kierownictwo Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk, Jadwiga Kowalczyk i Paweł Boczek zostali odznaczeni „Krzyżami XXX-Lecia Ordynariatu Polowego” za cenny wkład w trzydziestoletnią historię odnowionego duszpasterstwa polowego.

– 21 listopad 2023 r. – Komendant Główny SOK dr inż. Józef Hałyk został odznaczony medalem Ordynariatu Polowego „Gloria Intrepiolis et Animi Promptis” (Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym).

W Kaplicy Pamięci w Katedrze Polowej Wojska Polskiego wśród epitafiów zamieszczonych na ścianach znajduje się odsłonięta w 2018 roku Tablica Pamięci poświęcona „tym, którzy wierni Bogu i Ojczyźnie tworzyli historię Straży Ochrony Kolei”.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X