Uroczystość Promocji Żołnierzy Rezerwy na pierwszy stopień oficerski na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie

W dniu 5 marca 2023 roku na stołecznym Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczysta promocja oficerska 190 żołnierzy rezerwy. Błogosławieństwa na czas służby udzielił Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. dr Wiesław Lechowicz. W ceremonii uczestniczyli generałowie WP, przedstawiciele władz wojskowych, służb mundurowych i kościoła rzymskokatolickiego, żołnierze oraz rodziny oficerów. Straż Ochrony Kolei reprezentował Pan Adam Morawski – Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
7 marca 2023
Drukuj
Pobierz
Uroczystość Promocji Żołnierzy Rezerwy na pierwszy stopień oficerski na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie

W niedzielę na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się promocja oficerska żołnierzy rezerwy. Szeregi Sił Zbrojnych RP zasiliło 190 nowo mianowanych oficerów. Uroczystość poprzedziło wprowadzenie pułku reprezentacyjnego, pocztu sztandarowego oraz oddziałów promowanych żołnierzy. Promocję oficerską rozpoczęło podniesienie na maszt flagi Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odśpiewaniem hymnu państwowego.

W uroczystości licznie wzięli udział generałowie WP, a także dowódcy, komendanci, szefowie, dyrektorowie jednostek organizacyjnych, służb mundurowych i instytucji państwowych oraz rodziny żołnierzy. Wśród uczestników byli obecni również kapelani, reprezentujący duszpasterstwa wojskowe różnych wyznań, przedstawiciele prawosławnego Ordynariatu Polowego oraz Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego na czele z biskupem polowym WP ks. dr Wiesławem Lechowiczem. Straż Ochrony Kolei reprezentował Pan Adam Morawski – Naczelnik Komendy Głównej SOK ds. bezpieczeństwa i obronności.

Wszystkich zgromadzonych powitał gospodarz miejsca uroczystości gen. bryg. Tomasz Dominikowski – Dowódca Garnizonu Warszawa, który odczytał list od Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka. Następnie wraz z delegacją oficerów WP złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza.

Aktu promowania na pierwszy stopień oficerski dokonali gen. broni Piotr Błazeusz – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. dyw. Sławomir Owczarek i gen. dyw. Dariusz Malinowski. Wśród nowo promowanych znalazło się także jedenastu księży rzymskokatolickich, w tym dwóch kapelanów Ordynariatu Polowego, dwóch kapłanów ewangelickich i trzech prawosławnych. Oficerowie złożyli przysięgę oficerską słowami ,,…Dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest moim prawem najwyższym. Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno!’’.

Nowo promowani oficerowie zostali pobłogosławieni przez przedstawicieli poszczególnych ordynariatów i duszpasterstw wojskowych. Biskup Polowy WP ks. dr Wiesław Lechowicz powiedział ,,Bóg, który powołał was do gotowości oficera Wojska Polskiego, niech czuwa nad wami, abyście wiernie stali na straży narodu i państwa polskiego. Nasz Pan Jezus Chrystus niech sprawi, abyście sumiennie wykonywali swój żołnierski obowiązek godnie, służąc tam, gdzie Ojczyzna wymagać będzie waszego poświęcenia’’. Tymi słowami powierzył Bogu oficerów w modlitwie, prosząc przez wstawiennictwo Jezusa Chrystusa o błogosławieństwo w służbie ojczyźnie i szlachetnym pełnieniu obowiązków oficerskich.

Wojskową ceremonię zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego i defilada Kompanii Reprezentacyjnej oraz pododdziałów nowo promowanych oficerów.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X