Uroczyste ślubowanie w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei w Zbąszyniu

W szeregi Straży Ochrony Kolei wstąpiła 42-osobowa grupa nowych funkcjonariuszy. W Ośrodku Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu, odbyło się uroczyste złożenie ślubowania, które przyjął Komendant Ośrodka – Pan Krzysztof Piskorski. To już trzecie w 2023 roku przyjęcie i ślubowanie młodych strażników SOK. Podczas uroczystej zbiórki wręczono także wyróżnienia dla funkcjonariuszy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki z egzaminów.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
28 czerwca 2023
Drukuj
Pobierz
Uroczyste ślubowanie w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei w Zbąszyniu

W środę, 28 czerwca 2023 roku grupa 42 nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei uroczyście ślubowała ,,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei, Ślubuję: przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustanowionego porządku prawnego, Ślubuję: Chronić życie i zdrowie ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, Ślubuję: ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania służbowe, przestrzegać dyscypliny służbowej, strzec dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Tak mi dopomóż Bóg’’.

Te słowa roty ślubowania młodzi funkcjonariusze SOK powtórzyli za kierownikiem kursu, komendantem zmiany – Panem Wojciechem Murgrabią. Gromkie ,,Ślubuję!’’ wypowiedziane równocześnie przez tak liczną grupę, to wzruszający moment, nie tylko dla młodych funkcjonariuszy, ale też dla ich rodzin. W tej uroczystej chwili w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu nowym strażnikom SOK towarzyszyli ich bliscy, kierownictwo zbąszyńskiego Ośrodka oraz przedstawiciele Komendy Głównej SOK starszy inspektor ds. planowania oraz organizacji szkoleń i kursów – Pan Wiaczesław Garnega oraz starszy inspektor ds. sprawozdawczości i programów ochrony – Pan Tomasz Czerski.

Kurs podstawowy rozpoczął się 25 kwietnia, a zakończył 28 czerwca 2023 roku. W gronie ślubujących znalazło się 9 kobiet oraz 33 mężczyzn. Nowo przyjęci funkcjonariusze zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną m.in. z zakresu prawa, taktyk i technik interwencji oraz doskonalenia strzeleckiego. Po zakończonym kursie podstawowym zasilą teraz stan etatowy Komend Regionalnych SOK w Warszawie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Białymstoku i we Wrocławiu.

W obecności kadry kierowniczej SOK Komendant Ośrodka – Pan Krzysztof Piskorski pogratulował młodym funkcjonariuszom odważnej i odpowiedzialnej decyzji, jaką jest służba Ojczyźnie, a także zaznaczył, że złożona rota to wielki obowiązek, zaszczyt, a także honor, a w tym miejscu na sali stoją najlepsi. Uroczysta zbiórka była również okazją do wręczenia wyróżnień dla funkcjonariuszy SOK, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Wśród nich znaleźli się str. Diana Kobus z IOK Białystok, str. Karol Skibiński z IOK Gdańsk, str. Tomasz Goczał z IOK Łódź, str. Mateusz Kremski z IOK Warszawa, str. Kamila Osojda, str. Krystian Hajkowski, str. Dawid Jessa i str. Szymon Lis z IOK Poznań.

To już trzecie w 2023 roku przyjęcie i ślubowanie nowych funkcjonariuszy SOK. W Straży Ochrony Kolei obecnie pełni służbę 3074 funkcjonariuszy w 16 Komendach Regionalnych i 78 Posterunkach, którzy zabezpieczają blisko 20 000 km linii kolejowych i ponad 7500 pociągów pasażerskich oraz towarowych w ciągu doby, a także ochraniają niemal 600 najważniejszych dworców kolejowych w Polsce obsługujących ruch międzynarodowy, międzywojewódzki i regionalny. Kontrolują prawie 15 000 przejazdów kolejowo-drogowych wszystkich kategorii.

Nowym koleżankom i kolegom, życzymy powodzenia w służbie i satysfakcji z nowej pracy.

Służbę w Straży Ochrony Kolei może pełnić osoba o nieposzlakowanej opinii, która:

– posiada polskie obywatelstwo,

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

– posiada co najmniej wykształcenie średnie,

– ma uregulowany stosunek do służby wojskowej,

– cieszy się nienaganną opinią,

– posiada zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,

– niekarana za przestępstwa umyślne,

– ma ukończone 21 lat.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru do służby znajdują się na stronie internetowej KG SOK: http://www.kgsok.pl/praca-w-sok/nabor-do-sluzby/

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X