Uroczyste obchody 150-lecia Kolei w regionie bieszczadzkim

W dniach 20-22 maja br. w Zagórzu odbyła się konferencja inaugurująca obchody 150-lecia Kolei w regionie bieszczadzkim. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych oraz prezesi zarządów spółek kolejowych. Straż Ochrony Kolei reprezentował dr inż. Józef Hałyk – Komendant Główny Straży Ochrony Kolei.
Autor tekstu
Straż Ochrony Kolei
Data dodania
25 maja 2022
Drukuj
Pobierz
Uroczyste obchody 150-lecia Kolei w regionie bieszczadzkim

W dniach od 20 do 22 maja 2022 r. miały miejsce uroczyste obchody 150-lecia Kolei w regionie bieszczadzkim zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz. Partnerami wydarzenia były między innymi: Polskie Koleje Państwowe S.A., PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz województwo podkarpackie.     

Uroczyste obchody zainaugurowała Konferencja panelowa zorganizowana w Centrum Kultury „Foresterium” w Zagórzu, podczas której omawiano między innymi znaczenie kolei dla rozwoju gospodarczego regionu oraz obronności kraju.  Scenariusz Konferencji został podzielony na cztery panele dyskusyjne: W pierwszym panelu pn.: „Kolej jako strategiczny element bezpieczeństwa narodowego na wschodniej flance NATO oraz granicy Unii Europejskiej.” uczestniczyli dr Jakub Majewski – Prezes Zarządu Fundacji ProKolej (moderator), Łukasz Kudlicki – Dyrektor Gabinetu Ministra Obrony Narodowej; dr inż. Józef Hałyk – Komendant Główny Straży Ochrony Kolei oraz dr Jarosław Sieczka z Wydziału Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej. Podczas dyskusji, której tematem była między innymi przyszłość kolei w regionie w obliczu nowej rzeczywistości wywołanej poprzez konflikt zbrojny na terenie Ukrainy. Jako jeden z tematów w dyskusji omawiano wyzwania, które stanęły przed Strażą Ochrony Kolei w związku z ostatnimi wydarzeniami na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, a zarazem wschodniej flance NATO. Odnosząc się do wymienionej kwestii Komendant Główny Straży Ochrony Kolei wskazał, że w swojej ponad 103-letniej historii Straż Ochrony Kolei nabyła doświadczenie, które zapewnia skuteczność działania formacji i przystosowanie się do działań przy dynamicznie zmieniających się warunkach zewnętrznych. Jako podstawowe czynniki pozwalające na sprawne działanie w każdej sytuacji i niezwłoczną reakcję stosownie do zmieniającej się rzeczywistości Komendant Główny SOK wymienił profesjonalne przygotowanie i doskonałe wyszkolenie funkcjonariuszy SOK oraz posiadanie nowoczesnego sprzętu wspierającego ich podczas działań. Podkreślił, że nowoczesne sprzęty i środki techniczne, takie jak m.in. Mobilne Centra Monitoringu, termowizory i noktowizory zwielokrotniają skuteczność prowadzonych działań. Podkreślił, że to właśnie te czynniki umożliwiły formacji podjęcie niezwłocznych działań w chwili wystąpienia kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią oraz konfliktu zbrojnego na Ukrainie. W swojej wypowiedzi Pan dr inż. Józef Hałyk wskazał także, że Straż Ochrony Kolei od początku swojego istnienia silnie związana jest z ziemią bieszczadzką, gdyż w roku 1918
z inicjatywy Zagórskich kolejarzy w Fabryce Maszyn i Wagonów w Sanoku powstał wykorzystywany przez ówczesną Straż Kolejową pociąg pancerny „Gromobój”.

W kolejnych panelach p.n.: „Kolej jako transportowa oś budowy Europy Karpat oraz Trójmorza”; „Kolej na Europę – transport kolejowy jako płaszczyzna rozwoju turystyki  i integracji krajów Europy Środkowej i Południowej od Adriatyku i Bałkanów do Bałtyku” oraz „Wojna Rosji z Ukrainą i jej wpływ na układ geopolityczny w Europie i Azji.” w dyskusji udział wzięli między innymi: Pan Rafał Weber – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, posłowie do Parlamentu Europejskiego: Pan Bogdan Rzońca, Pan Kosma Złotkowski i Pan Ladislav Ilcic. Swój udział w panelu miał też Pan Ireneusz Merchel – Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Pan prof. dr hab. Jacek Czaputowicz – pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW.

Oprócz wyżej wymienionych uczestników konferencji, na miejscu obecni byli również m.in.: Pan Piotr Babinetz – Poseł na Sejm RP, Pani Jolanta Sawicka – Wicewojewoda Podkarpacki oraz Pan Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.  

W sobotę 21 maja br. w ramach uroczystości odbył się przejazd pociągiem okazjonalnym linią kolejową nr 107 Zagórz – Komańcza. Kolejnego dnia, w niedzielę 22 maja, podczas imprezy plenerowej, Straż Ochrony Kolei zaprezentowała sprzęt
i wyposażenie wykorzystywane przez funkcjonariuszy SOK w codziennej służbie.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X