Udział przedstawiciela Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Europejskim Spotkaniu Grupy Roboczej „Przestępczość i Nielegalna Migracja”

W dniach 4-5 października 2023 roku w Rydze Naczelnik Wydziału Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei ds. bezpieczeństwa i obronności Adam Morawski uczestniczył w europejskim spotkaniu Grupy Roboczej „Przestępczość i Nielegalna Migracja”, organizowane wspólnie przez RAILPOL i łotewską Policję Kolejową w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Rydze. Międzynarodowe spotkanie umożliwiło nawiązanie i zacieśnienie wzajemnych kontaktów oraz omówienie kluczowych kwestii będących przedmiotem bezpieczeństwa Europy.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
7 października 2023
Drukuj
Pobierz
Udział przedstawiciela Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei w Europejskim Spotkaniu Grupy Roboczej „Przestępczość i Nielegalna Migracja”

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych w Rydze (Łotwa) odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ,,Przestępczość i Nielegalna Migracja’’ ramach organizacji RAILPOL – European Association of Railwy Police Forces, którego gospodarzem była łotewska Policja. W przedsięwzięciu brały udział kraje członkowskie RAILPOL takie jak: Polska, Portugala, Włochy, Francja, Niemcy, Hiszpania, Łotwa, Słowenia, Szwajcaria, Węgry i Rumunia. Z ramienia polskiej Straży Ochrony Kolei w spotkaniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Komendy Głównej SOK ds. bezpieczeństwa i obronności Adam Morawski.

Przedstawiciele Policji Kolejowej Krajów Europejskich poruszyli kwestię związaną z nielegalną migracją w Unii Europejskiej. Podczas spotkania wskazano m.in. na potrzebę opracowania i stosowania skutecznych narzędzi umożliwiających identyfikację oraz wykrywanie kluczowych osób, koordynatorów grup i sieci związanych z przemytem migrantów. Każdy z członków RAILPOL opowiedział o sytuacji w swoim kraju związanej z nielegalną migracją. Podczas obrad podsumowano działania 25 akcji 24 Blue Rad. Polska Straż Ochrony Kolei zaprezentowała zakres swojej działalności oraz główne wyzwania.

Grupę docelową przedsięwzięcia stanowili eksperci odpowiedzialni za zwalczanie zorganizowanej przestępczości oraz sieci powiązań w zakresie nielegalnej migracji. Celem spotkania była wymiana wspólnych doświadczeń oraz wypracowanie wspólnych międzynarodowych technik zwalczania tego procederu zwłaszcza w obszarze Unii Europejskiej. Został również poruszony temat handlu ludźmi.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X