Udział Komendanta Głównego SOK w Święcie Żandarmerii Wojskowej

W dniu 15 czerwca 2023 roku odbyły się centralne obchody Święta Żandarmerii Wojskowej. W uroczystym apelu uczestniczył Wiceminister Obrony Narodowej – Pan Marcin Ociepa oraz przedstawiciele Polskich Sił Zbrojnych. Obecni byli również komendanci, szefowie i przedstawiciele służb mundurowych, formacji i instytucji, z którymi Żandarmeria Wojskowa współpracuje na co dzień. W obchodach wziął udział również Komendant Główny Straży Ochrony Kolei – Pan dr inż. Józef Hałyk. Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów, w której maszerowały Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
16 czerwca 2023
Drukuj
Pobierz
Udział Komendanta Głównego SOK w Święcie Żandarmerii Wojskowej

Święto Żandarmerii odbyło się na placu apelowym warszawskiego kompleksu Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej. W uroczystym apelu wziął udział Sekretarz Stanu z Ministerstwa Obrony Narodowej – Pan Marcin Ociepa oraz przedstawiciele jednostek wojskowych, instytucji, duchowieństwa oraz służb mundurowych, z którymi na co dzień współpracuje Żandarmeria Wojskowa. Straż Ochrony Kolei reprezentował Komendant Główny SOK – Pan dr inż. Józef Hałyk.

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej generał dywizji Tomasz Połuch witając wszystkich przybyłych na uroczystość gości, podziękował za pomoc i wsparcie udzielane żołnierzom ŻW podczas realizacji zadań służbowych. W tym okolicznym wystąpieniu podkreślił także jak ważna, trudna i odpowiedzialna jest żandarmska służba. ,,Dzięki Waszemu zaangażowaniu, kompetentności i postawie wspólnie tworzymy formację, która jest ważnym i niezastąpionym elementem Sił Zbrojnych RP’’ – powiedział Generał ŻW.

Podczas uroczystego apelu w Warszawie Wiceminister Obrony Narodowej – Pan Marcin Ociepa odczytał list okolicznościowy od Wicepremiera i Szefa MON – Pana Mariusza Błaszczaka. Sam również zabrał powiedział że ,,wykonywanie obowiązków Żandarmerii Wojskowej będących misją łączącą służbę żołnierza i policjanta wymaga szczególnego zaufania do siebie nawzajem, przełożonych do Was, a także koleżanek i kolegów z wojska do Żandarmerii Wojskowej’’. Podziękował także żandarmom za to, że są godni tego zaufania.

W trakcie uroczystości wyróżniającym się w służbie żołnierzom Żandarmerii Wojskowej wręczono odznaczenia państwowe i resortowe przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,,Za długoletnią służbę’’ i nadane przez Ministra Obrony Narodowej ,,Za zasługi dla obronności kraju’’. Ponadto Komendant Główny ŻW za wzorową realizację zadań służbowych wyróżnił też żołnierzy i pracowników odznakami honorowymi Żandarmerii Wojskowej. Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów.

Foto: Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X