Transport kolejowy wobec zagrożeń terrorystycznych i dywersyjnych – tematem XXII seminarium „Warsztaty Szkoleniowe ADR dla Doradców”

W dniu 12 kwietnia 2024 roku w Natolinie odbyło się XXII Seminarium pt. „Warsztaty Szkoleniowe ADR dla Doradców” organizowane przez Stowarzyszenie Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA. Tematem przewodnim spotkania było zagadnienie transportu kolejowego wobec zagrożeń terrorystycznych i dywersyjnych. W roli eksperta wystąpił przedstawiciel Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Gdańsku inspektor Bartosz Iwasieczko.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
17 kwietnia 2024
Print
Download
Transport kolejowy wobec zagrożeń terrorystycznych i dywersyjnych – tematem XXII seminarium „Warsztaty Szkoleniowe ADR dla Doradców”

Stowarzyszenie Doradców do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych – DGSA (Dangerous Goods Safety Advisers) to stowarzyszenie w Polsce, zrzeszające certyfikowanych w Unii Europejskiej doradców ds. ADR w transporcie lądowym (drogowym i kolejowym), morskim i powietrznym. Głównym celem stowarzyszenia jest poprawa bezpieczeństwa w przewozie towarów niebezpiecznych, propagowanie wiedzy na ten temat, organizowanie specjalistycznych szkoleń, konferencji i seminariów, inicjowanie działań w zakresie doskonalenia prawa i powiązania go z praktyką, a także wspieranie inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa publicznego przewozów towarów niebezpiecznych.

Statutową działalnością polskiego DGSA jest także ciągła współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy doradcami, agendami, instytucjami oraz organami rządowymi związanymi z transportem towarów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Ochrony Kolei.

Wśród prelegentów uczestnicy seminarium mieli przyjemność wysłuchać przedstawiciela naszej formacji, inspektora Bartosza Iwasieczko z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Gdańsku. W swoim wystąpieniu przybliżył słuchaczom aktualne zagrożenia jakie występują na obszarze kolejowym RP, zwłaszcza w realizowanych przewozach towarowych, ze szczególnym uwzględnieniem Towarów Wysokiego Ryzyka (TWR) i Towarów Niebezpiecznych (TN), wojskowych transportów Sił Zbrojnych RP oraz sił sojuszniczych realizowanych w zależności od potrzeb operacyjnych, szkoleniowych czy też logistycznych.

Temat „Transport kolejowy wobec zagrożeń terrorystycznych i dywersyjnych” spotkał się ze sporym zainteresowaniem zwłaszcza w kontekście zarysowanej aktualnej sytuacji geopolitycznej i wynikającymi z tego zagrożeniami aktami sabotażu czy dywersji. Była to niezwykle pouczająca i inspirująca sesja, która dostarczyła cennych informacji oraz promowała odpowiedzialne podejście do szeroko rozumianego bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.

Share on Facebook
Share on X