To już siedem lat! Pamiętacie Światowe Dni Młodzieży w Polsce

Dokładnie 7 lat temu w Polsce, odbyły się Światowe Dni Młodzieży, w których udział wzięło blisko trzy miliony ludzi, pielgrzymów z całego świata. Były one największą imprezą masową w naszym kraju. W uroczystościach uczestniczył m.in. Papież Franciszek, przedstawiciele Episkopatu Polski oraz najwyższych władz państwowych na czele z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Słowa uznania i podziękowania za zapewnienie bezpieczeństwa spływały do przedstawicieli polskich służb, w tym również do Straży Ochrony Kolei, która odegrała istotną rolę podczas ŚDM. Dla naszej formacji był to kolejny po doświadczeniach EURO 2012 oraz zabezpieczeniu szczytu NATO ważny sprawdzian zdobytych umiejętności.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
28 lipca 2023
Drukuj
Pobierz
To już siedem lat! Pamiętacie Światowe Dni Młodzieży w Polsce

Najważniejszym egzaminem dla Straży Ochrony Kolei, jak i dla innych formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne były Światowe Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie w dniach 26-31 lipca 2016 roku. Była to największa impreza masowa w historii naszego kraju – uczestniczyło w niej blisko trzy miliony pielgrzymów z całego świata, gdzie ponad milion  skorzystało z usług PKP i przejazdu pociągami uruchomionymi na okres ŚDM. W uroczystościach na terenie województwa małopolskiego i śląskiego uczestniczył Papież Franciszek, przedstawiciele Episkopatu Polski oraz najwyższych władz państwowych wraz z Prezydentem RP.

Formacją, która odpowiedzialna była za bezpieczeństwo na kolei, stacjach i dworcach kolejowych oraz pociągach była właśnie Straż Ochrony Kolei, która ściśle współpracowała z Policją, Żandarmerią Wojskową, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biurem Ochrony Rządu oraz ochroną dworca. Światowe Dni Młodzieży zabezpieczało blisko 2,5 tysiąca funkcjonariuszy SOK z całej Polski, wspieranych przez ponad 100 psów służbowych i 250 pojazdów służbowych oraz najnowocześniejszy sprzęt i środki łączności. Wyznaczono stacje i dworce kolejowe na które przejeżdżały pociągi z uczestnikami ŚDM z różnych kierunków i rejonów Polski.

Wzmocnione patrole SOK ochraniały krakowski węzeł kolejowy i stacje tj. Kraków Główny, Kraków Mydliki, Kraków Płaszów, Kraków Bieżanów, Kraków Swoszowice, Kraków Sanktuarium, Kraków Łagiewniki i Kraków Lotnisko a także w stacja PKP Podłęże, Częstochowa i Oświęcim. Zabezpieczane były pociągi pasażerskie z pielgrzymami udającymi się na ceremonie otwarcia na Błoniach i na czuwania z Ojcem Świętym na Brzegach oraz na Jasną Drogę do Częstochowy i Oświęcimia na teren byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Szczególnym nadzorem zostały objęte także dodatkowe przejścia przez tory oraz tereny kolejowe, obok których odbywały się uroczystości ŚDM.    

Jako jedyna ze służb w newralgicznych lokalizacjach wykorzystała 9 pojazdów Mobilne Centra Monitoringu (MCM). Przeznaczone były one do wykonywania zadań zmierzających do zapewnienia maksimum bezpieczeństwa pielgrzymom na obszarze kolejowym, stacjach i dworcach osobowych. 4 z tych pojazdów zabezpieczały Mszę Świętą Posłania pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka w Brzegach, gdzie jeden z pojazdów specjalnych SOK przy współpracy ABW i BOR czuwał bezpośrednio nad bezpieczeństwem Ojca Świętego, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Premiera RP, ministrów oraz innych członków rządu i parlamentarzystów.

Sprawne dowodzenie za pomocą radiotelefonicznej łączności konwencjonalnej, rejestracji obrazu monitoringu wizyjnego, a następnie jego obróbki i zapewnienia materiału dowodowego ze zdarzeń spowodowały, że pełniły one przede wszystkim funkcję koordynacyjną, czyli były swoistymi centrami dowodzenia. Niezwykle ważna dla zapewnienia bezpieczeństwa była również stała współpraca Straży Ochrony Kolei z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa w Krakowie i Kolejowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego Dyspozytury Głównej PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. w Warszawie.    

Ponadto na mocy specustawy z dnia 18 marca 2016 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją wizyty Jego Świątobliwości Papieża Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016 przyznano funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei dodatkowe uprawnienia. Funkcjonariusze mogli przeszukać bagaże, za mocą wykrywaczy metali oraz rejestrować i nagrywać obraz, obserwować tłum a także zbierać dane osobowe.

,,Składam na ręce Pana Komendanta serdeczne gratulacje oraz podziękowania wszystkim funkcjonariuszom Straży Ochrony Kolei, których doświadczenie, zaangażowanie i umiejętności przyczyniły się do wielkiego sukcesu, jakim  był udany przebieg Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wyjątkowa atmosfera tego wydarzenia była również Państwa zasługą. Cieszę się, że tę fachowość polskich służb dostrzegł i docenił sam Papież Franciszek, a także przybyli z całego świata dziennikarze. Sam również mogę to potwierdzić. Wykonali Państwo wspaniałą pracę. Wspólnie podołali Państwo wyzwaniu organizacyjnemu o skali, z jaką jeszcze nigdy nie mieliśmy do czynienia w wolnej Polsce i to w sposób w pełni profesjonalny, okazując uczestnikom ŚDM prawdziwą pomoc, życzliwość i otwartość. To również dzięki Straży Ochrony Kolei umocnił się w świecie obraz Rzeczypospolitej jako państwa gościnnego, bezpiecznego, sprawnego i nowoczesnego. Gorąco za to dziękuję, w imieniu własnym oraz wszystkich Polaków. Jesteśmy z Państwa bardzo dumni…’’ – list Prezydenta RP.

,,Za nami Światowe Dni Młodzieży. Dla naszej formacji był to kolejny po doświadczeniach Euro 2012 oraz zabezpieczenia szczytu NATO ważny sprawdzian zdobytych umiejętności. Zabezpieczenie wizyty Papieża Franciszka w Krakowie bez wątpienia stanowiło wyzwanie dla wszystkich służb, a nasza formacja zdała egzamin wzorowo. Dziś z perspektywy czasu mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że zadania powierzone funkcjonariuszom SOK zostały zrealizowane w profesjonalny sposób. Nie byłoby to możliwe bez Waszej ofiarnej służby i doskonałego wyszkolenia. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Wam za osobiste zaangażowanie, partnerską współpracę oraz każdą pełną determinacji i poświęcenia służbę. Jestem dumny z postawy, którą zaprezentowaliście podczas ŚDM…’’. – list Komendanta Głównego SOK.

Powyższe słowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzeja Dudy oraz Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei dr. inż. Józefa Hałyka najlepiej obrazują ogrom pracy, jaki włożyli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X