Kolejni dyżurni SOK wyszkoleni w Zbąszyniu

28 listopada 2023 roku w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei w Zbąszyniu zakończyła się druga w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej SOK, podczas której swoje umiejętności doskonaliło dwudziestu trzech funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Na co dzień pełnią oni funkcję dyżurnego zmiany, komendanta zmiany lub dyspozytora, czy starszego dyspozytora. To między innymi oni przyjmują zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy SOK 22 474 00 00.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
29 listopada 2023
Drukuj
Pobierz
Kolejni dyżurni SOK wyszkoleni w Zbąszyniu

Kurs specjalistyczny dla służby dyżurnej Straży Ochrony Kolei realizowany jest na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego Decyzją Komendanta Głównego SOK. W trakcie zajęć uczestnicy kursu doskonalili się między innymi w zakresie reagowania na zgłaszane wydarzenia, przyjmowania i przekazywania służby na stanowisku kierowania, rozmieszczania sił i środków będących w dyspozycji dyżurnego lub komendanta zmiany, elementy odprawy do służby oraz postępowania w przypadku zaistnienia wybranych wydarzeń kryzysowych i trudności eksploatacyjnych na liniach kolejowych. Kurs miał charakter zajęć teoretycznych i praktycznych z elementami ćwiczeń oraz warsztatów.

W programie przewidziano również korzystanie z kompleksowych rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych, które mają na celu zapewnienie najwyższego poziomu zarzadzania we wszystkich jednostkach kierowania SOK tj. Interaktywna Baza Danych Straży Ochrony Kolei (IBD SOK), Centrum Zarządzania Kryzysowego (CZK), System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej (SEPE) czy Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL). Podczas zajęć funkcjonariusze SOK prowadzili dokumentację służbową (książkę wydarzeń, rejestr przesyłek wartościowych i konwojowanych, książkę wydania i przyjęcia broni palnej, amunicji oraz śpb). Obsługiwali także wewnętrzne aplikacje elektroniczne służby dyżurnej i aplikacje wspomagające tj. system rejestracji wydarzeń na obszarze kolejowym oraz system rejestracji zgłoszeń.

Duży nacisk kładziony był na postępowanie zgodnie z etyką zawodową funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei. Służba dyżurna SOK, na co dzień monitoruje stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze kolejowym, a także sprawuje stały nadzór nad magazynem broni.

Kurs trwał 16 dni roboczych i składał się z 128 godzin zajęć dydaktycznych. Udział w nim brało 23 osoby z całej Polski. Większość funkcjonariuszy już w tej chwili pełni służbę na stanowisku służby dyżurnej. Ich staż na tym stanowisku wynosi od kilku miesięcy do kilku lat. Taki kurs w zbąszyńskim Ośrodku Szkolenia SOK był również okazją do wymiany doświadczeń w zakresie podejmowania działań w określonych sytuacjach i zdarzeniach.  

Organizatorem kursu jest Komenda Główna Straży Ochrony Kolei, a realizatorem Ośrodek Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X