Szkolenie Funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei w Żandarmerii Wojskowej

W ubiegłym tygodniu pod czujnym okiem profesjonalistów z Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej funkcjonariusze SOK doskonalili swoje umiejętności z musztry. Kompania Reprezentacyjna Straży Ochrony Kolei reprezentowała wysoki poziom wyszkolenia, co znalazło uznanie ze strony żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, którzy prowadzili treningi dla naszej kompani, tym samym przygotowując się do Wielkiej Defilady pod hasłem ,,Silna Biało-Czerwona’’.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
7 sierpnia 2023
Drukuj
Pobierz
Szkolenie Funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei w Żandarmerii Wojskowej

W dniach 03-04 sierpnia 2023 roku w ramach współpracy pomiędzy Strażą Ochrony Kolei a Żandarmerią Wojskową na terenie Mazowieckiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Warszawie odbyły się ćwiczenia funkcjonariuszy SOK i żołnierzy ŻW. Udział we wspólnych ćwiczeniach wzięli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei, którzy godnie reprezentują naszą formację podczas uroczystości państwowych, patriotycznych, patriotyczno-religijnych i służbowych.

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i żołnierze Żandarmerii Wojskowej ćwiczyli w zakresie: musztry indywidualnej, musztry zespołowej, musztry paradnej, chwytów bronią, czynności pocztu sztandarowego, przygotowania pododdziału do udziału w uroczystościach, utrzymania sprawności fizycznej. Takie ćwiczenia odbywają się co najmniej raz na kwartał. Musztra to ćwiczenia, które uczą, jak przyjmować postawę zasadniczą i swobodną, oddawać honory, poruszać się i formować szyki marszowe.

Skład kompanii stanowią funkcjonariusze z Komend Regionalnych Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Łodzi, Białymstoku, Kielcach, Przemyślu, Katowicach, Iławie, Bydgoszczy, Opolu, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu. Inicjatorem tego dwudniowego szkolenia była Komenda Głowna Straży Ochrony Kolei.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X