Sympozjum historyczne poświęcone Generałowi Dywizji Józefowi Gawlinie – Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego

W dniu 21 kwietnia 2023 roku w Centrum Konferencyjnym Ordynariatu Polowego w Warszawie odbyło się sympozjum historyczne zatytułowane ,,Józef Gawlina – biskup, żołnierz, pielgrzym’’ upamiętniające postać Biskupa Polowego Wojska Polskiego, a po II wojnie światowej Protektora Polaków mieszkających poza granicami kraju. Konferencję poprzedziła Msza św. sprawowana w kościele Ojców Paulinów pw. Ducha Świętego. W uroczystości Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei dr. inż. Józefa Hałyka reprezentowali, Pan Sylwester Wesołowski – Naczelnik Wydziału ds. przeciwdziałania zagrożeniom oraz Pani Monika Komaszewska – starszy inspektor ds. wizerunku i komunikacji.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
25 kwietnia 2023
Drukuj
Pobierz
Sympozjum historyczne poświęcone Generałowi Dywizji Józefowi Gawlinie – Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego

W tym roku mija 90. rocznica konsekracji biskupiej oraz nominacji na Biskupa Wojsk Polskich Generała Józefa Gawlina. Organizatorami uroczystości byli Biskup Polowy Jego Ekscelencja dr Wiesław Lechowicz oraz Dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Piłsudskiego dr Jan Tarczyński. Mszy św. przewodniczył biskup polowy dr Wiesław Lechowicz wraz z licznym gronem kapelanów. Liturgia rozpoczęła się od wprowadzenia chorągwi Wojska Polskiego. W homilii Ordynariusz Wojskowy mocno podkreślił, że abp gen. dyw. Józef Gawlina był jedną z najwybitniejszej postaci Kościoła XX wieku.

Sprawowana Msza św. zgromadziła liczne grono wojskowych, służb mundurowych, naukowców, podchorążych WAT oraz osób zainteresowanych biografią abp. Józefa Gawliny. Obecni byli również przedstawiciele Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei Pan Sylwester Wesołowski – Naczelnik Wydziału ds. przeciwdziałania zagrożeniom oraz Pani Monika Komaszewska – starszy inspektor ds. wizerunku i komunikacji. W eucharystii uczestniczył także kapelan SOK – ks. prał. kan. płk. Zbigniew Kępa. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Po zakończonej Mszy św. wszyscy uczestnicy przeszli do Sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego, gdzie rozpoczęła się konferencja historyczna pod tytułem ,,Józef Gawlina – biskup, żołnierz, pielgrzym’’. Na wstępie bp dr Wiesław Lechowicz wspólnie z dr. Janem Tarczyńskim – dyrektorem Centralnej Biblioteki Wojskowej, powitali znamienitych gości m.in. ordynariuszy wojskowych, Pana Jana Dziedziczaka – sekretarza Stanu i pełnomocnika Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą, Pana Piotra Andrzejewskiego – wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu oraz przedstawicieli Sztabu Generalnego, Dowództwa Operacyjnego i Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, uczelni, a także instytucji kulturalnych i organizacji społecznych wśród nich Instytutu Polskiego im. gen. Władysława Sikorskiego z Londynu, pracowników Centralnej Biblioteki Wojskowej i Kurii Polowej.

Życiorys, posługę duszpasterską oraz tło historyczne działalności biskupa polowego Wojsk Polskich generała dywizji Józefa Gawliny przybliżyło zgromadzonym gościom wystąpienie trzech wybitnych historyków: prof. dr. hab. Andrzeja Nowaka z Instytutu Pamięci Narodowej, prof. dr. hab. Józefa Odziemkowskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i ks. dr. hab. Damiana Bednarskiego z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Generał dywizji Józef Gawlina został konsekrowany na biskupa polowego Wojsk Polskich 19 marca 1933 roku, zaś jego ingres do katedry polowej Wojska Polskiego odbył się 9 kwietnia tego samego roku. Józefowi Gawlinie jako duszpasterzowi Wojska Polskiego przyszło pełnić posługę w tragicznych dla Polski latach drugiej wojny światowej. Towarzyszył żołnierzom na drogach ich wojennej tułaczki. We wrześniu 1939 roku został ranny, a w 1942 roku był jedynym biskupem katolickim, wpuszczonym przez Stalina na teren ZSRR z trzymiesięczną wizytą duszpasterską do Armii Polskiej formowanej przez generała dywizji Władysława Andersa. Za zasługi w bitwie pod Monte Cassino otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari. Po wojnie został opiekunem duchowym Polaków rozproszonych na uchodźstwie, stąd nazwano go ,,biskupem największej diecezji’’

Sympozjum towarzyszyła wystawa przygotowana przez Centralną Bibliotekę Wojskową, którą można także oglądać do 30 kwietnia przed budynkiem Dowództwa Garnizonu Warszawa przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Część artystyczną uroczystości wypełnił koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych pod batutą majora Pawła Joksa. Z okazji 90. Rocznicy konsekracji i ingresu gen. dyw. bp. Józefa Gawliny wybite zostały specjalne medale pamiątkowe, które otrzymali prelegenci oraz osoby, które przyczyniły się do zorganizowania konferencji. Dodatkowo Poczta Polska wydała okolicznościową pocztówkę z wizerunkiem biskupa polowego Józefa Gawliny, którą uroczyście zaprezentowano podczas sympozjum.

Foto: Ordynariat Polowy

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X