Święto Służby Ochrony Państwa z udziałem Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei

W dniu 12 czerwca 2023 roku na dziedzińcu Pałacu Belwederskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody święta Służby Ochrony Państwa. W uroczystościach udział wzięli Prezydent RP Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Duda oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. W wydarzeniu uczestniczył też Marszałek Senatu RP, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Prezes Trybunału Konstytucyjnego, a także parlamentarzyści, szefowie i komendanci służb mundurowych oraz dowódcy jednostek wojskowych. Kierownictwo Straży Ochrony Kolei oraz funkcjonariuszy i pracowników SOK reprezentował Komendant Główny Straży Ochrony Kolei – Pan dr inż. Józef Hałyk.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
13 czerwca 2023
Drukuj
Pobierz
Święto Służby Ochrony Państwa z udziałem Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei

W poniedziałek po raz piąty swoje Święto obchodziła Służba Ochrony Państwa. Uroczystości zainaugurowała msza św. odprawiona w Katedrze Wojska Polskiego pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa Polowego WP Wiesława Lechowicza w intencji funkcjonariuszy i pracowników SOP oraz ich rodzin. Po zakończonej Mszy św. w Kaplicy Pamięci odsłonięta została tablica upamiętniająca żołnierzy Oddziału Dyspozycyjnego ,,B’’ Kedywu Armii Krajowej, których tradycje dziedziczą dzisiaj funkcjonariusze SOP.

Oficjalna część obchodów odbyła się na dziedzińcu Belwederu podniesieniem biało-czerwonej flagi i odśpiewaniem hymnu państwowego. W uroczystościach udział wzięli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Duda, a także Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński, Sekretarz Stanu MSWiA Maciej Wąsik, Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, przedstawiciele Rady Ministrów oraz szefowie i komendanci służb mundurowych. Straż Ochrony Kolei reprezentował Pan dr inż. Józef Hałyk – Komendant Główny Straży Ochrony Kolei.

Komendant Służby Ochrony Państwa pułkownik Radosław Jaworski witając wszystkich szefów zaprzyjaźnionych służb w pierwszych słowach podkreślił ,,daleko idącą wdzięczność za dotychczasowe wsparcie oraz dał wyraz szczególnego uznania za niezwykle owocną współpracę dodatkowo pogłębioną i zindeksowaną w okresie trwającego konfliktu zbrojnego u naszych wschodnich sąsiadów’’. Korzystając z nadarzającej się okazji wyraził także przekonanie iż ,,nie tylko indywidualny wysiłek każdej ze służb, ale dalsze rozwijanie współdziałania pomiędzy kluczowymi dla systemu bezpieczeństwa komponentami będzie miało dla przyszłości fundamentalne znaczenie dla sprostania oczekujących nas wyzwań, tym samym odnosząc się do prostej i sprawdzonej maksymy w jedności siła’’

Prezydent RP Andrzej Duda podkreślił, że funkcjonariusze SOP pełnią służbę, która wymaga wielu poświęceń. Odpowiadają za bezpieczeństwo nie tylko w Polsce, ale także poza jej granicami. ,,Dziękuję funkcjonariuszom, którzy udawali się na Ukrainę, na teren nieznany, który wymagał szczególnej odwagi, by chronić także mnie i moją Małżonkę podczas wizyt’’ – powiedział.

,,Jest to dla nas, sprawujących władzę w Rzeczypospolitej Polskiej, ale zarazem bardzo często i polegających na opiece funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, unikalny moment, żeby powiedzieć ,,dziękuję’’. Dziękujemy za waszą służbę narodowi polskiemu i Rzeczypospolitej’’ – zaznaczył Prezydent RP.

Także Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński podziękował i złożył wyrazy szacunku dla sposobu, w jaki Służba Ochrony Państwa realizuje służbę ,,To dzięki wam najważniejsze osoby w państwie mogą bezpiecznie realizować swoje zadania’’ – dodał.

Podczas uroczystości Prezydent RP odznaczył też kilkunastu funkcjonariuszy SOP za zasługi dla umacniania porządku i bezpieczeństwa publicznego złotym, srebrnym i brązowym krzyżem zasługi, a kilku za zasługi w ratowaniu życia ludzkiego krzyżem za dzielność. Ponadto Prezydent RP wręczył za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej trzy medale za długoletnią służbę.

Szczególnym wyrazem uznania było mianowanie przez Prezydenta RP 66 funkcjonariuszy SOP na pierwszy stopień oficerski i uhonorowanie najbardziej wyróżniających się odznaczeniami państwowymi oraz awansami na kolejne stopnie służbowe. Po ceremonii awansów i odznaczeń Komendant SOP płk Radosław Jaworski wręczył odznaki honorowe i pamiątkowe SOP osobom szczególnie zasłużonym dla formacji.

Podczas tegorocznych obchodów Święta Służby Ochrony Państwa nowo przyjęci funkcjonariusze złożyli ślubowanie. Uroczyste celebrowanie zakończył piknik dla funkcjonariuszy i pracowników SOP oraz ich rodzin i zaproszonych gości.

Foto: Ordynariat Polowy

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X