Straży Ochrony Kolei wyróżniona przez Urząd Transportu Kolejowego za propagowanie bezpieczeństwa na terenach kolejowych w ramach projektu ,,Kolejowe ABC’’

Urząd Transportu Kolejowego przyznał Straży Ochrony Kolei nagrodę za wspieranie Kampanii Edukacyjnej ,,Kolejowe ABC’’. Statuetkę podczas Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2023 w Gdańsku odebrali w imieniu Komendanta Głównego SOK dr inż. Józefa Hałyka, Komendanci Komend Regionalnych SOK w Gdańsku i Iławie, Jerzy Boguszewicz i Szymon Haponiuk.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
25 września 2023
Drukuj
Pobierz
Straży Ochrony Kolei wyróżniona przez Urząd Transportu Kolejowego za propagowanie bezpieczeństwa na terenach kolejowych w ramach projektu ,,Kolejowe ABC’’

W dniach 19-22 września 2023 roku po raz piętnasty odbyły się w Gdańsku Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO. Do udziału w wydarzeniu zorganizowanym przez Urząd Transportu Kolejowego zostali zaproszeni przedstawiciele Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, którą reprezentowali Naczelnik Wydziału ds. przeciwdziałania zagrożeniom Sylwester Wesołowski i rzecznik prasowy Komendanta Głównego st. insp. Monika Komaszewska oraz Komendanci Regionalni Straży Ochrony Kolei z  Gdańska i Iławy,  Jerzy Boguszewicz i  Szymon Haponiuk. 

Podczas trzeciego dnia targów przedstawiciele Straży Ochrony Kolei wzięli udział w konferencji pt. ,,Co zrobić żeby poprawić bezpieczeństwo? Podsumowanie Kampanii Kolejowe ABC II’’ która odbyła się w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO przy ul. Żaglowej. Podczas spotkania Komendanci Regionalni Straży Ochrony Kolei z  Gdańska i Iławy,  Jerzy Boguszewicz i  Szymon Haponiuk odebrali z rąk Prezesa UTK dr Ignacego Góry, statuetkę za wsparcie prowadzonych działań Urzędu Transportu Kolejowego promujących bezpieczeństwo na terenach kolejowych w ramach projektu ,,Kolejowe ABC’’, przyznaną dla Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei.

Nagroda ta jest wyróżnieniem dla Straży Ochrony Kolei za wieloletnią i owocną współpracę z Urzędem Transportu Kolejowego oraz za wspieranie programów prewencyjnych i profilaktycznych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jest również podziękowaniem za uczestnictwo funkcjonariuszy SOK w piknikach edukacyjnych, podczas których wspólnie z nosorożcem Rogatkiem popularyzowana jest wiedza z zakresu zasad bezpieczeństwa, wśród najmłodszych na obszarach kolejowych.

Kampania Kolejowe ABC to zainicjowana przez Urząd Transportu Kolejowego druga edycja programu edukacyjnego z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Celem inicjatywy jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców na zasady bezpieczeństwa obowiązujące na przejazdach kolejowych, dworcach, peronach i w pociągach oraz promowanie wzorców odpowiedzialnego zachowania w pobliżu torów. W ramach projektu Urząd Transportu Kolejowego przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei prowadził zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie całej Polski. Zostało zorganizowanych ponad 330 lekcji dla blisko 11 tyś. dzieci. Przeprowadzona została także szeroko zakrojona kampania medialna, która trafiła do prawie 34 mln odbiorców.

Wspólne działania Straży ochrony Kolei i Urzędu Transportu Kolejowego przyczyniły się do podniesienia stopnia wiedzy, umiejętności, właściwych reakcji i prawidłowego zachowania w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa pasażerów, na przejazdach kolejowo-drogowych oraz podczas przechodzenia przez tory w miejscach niedozwolonych. Edukacja poprzez zabawę jest inspiracją do utrwalania prawidłowych nawyków, odświeżenia przepisów i weryfikacji ich znajomości wśród najmłodszych. Dlatego Straż Ochrony Kolei nadal będzie wspierać i kontynuować działania edukacyjne i informacyjne, skierowane zarówno do dzieci, jak i do dorosłych.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X