Straż Ochrony Kolei wzięła udział w 25 edycji międzynarodowej akcji RAILPOL pod kryptonimem ,,24 BLUE RAD’’

RAILPOL - Railway Police, europejskie stowarzyszenie kontrolowane przez rząd organizacji policyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kolei w Europie, zorganizowało 25 edycję akcji ,,24 BLUE RAD’’. Celem tego przedsięwzięcia było wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowej, zapobieganie zagrożeniom, zagwarantowanie skuteczności działań przeciwko przestępczości transgranicznej oraz bycie łącznikiem między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne a sektorem kolejowym. Straż Ochrony Kolei wzięła udział w działaniach jako pełnoprawny członek RAILPOL.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
31 marca 2023
Drukuj
Pobierz
Straż Ochrony Kolei wzięła udział w 25 edycji międzynarodowej akcji RAILPOL pod kryptonimem ,,24 BLUE RAD’’

W ramach międzynarodowej organizacji państw członkowskich UE – RAILPOL, członkowie Rady Strategicznej i Grupy Roboczej ,,Przestępczość & Nielegalna Migracja’’ po raz kolejny zorganizowali 25 edycję akcji pod kryptonimem ,,24 BLUE RAD’’. Działania przeprowadzone zostały w dniach 23-24 marca 2023 roku na terenie państw członkowskich organizacji RAILPOL – European association of Railway Police Force, których celem było przede wszystkim kontrola osób przemieszczających się na obszarze kolejowym, sprawdzanie ich tożsamości i kontrola przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na kolei oraz przeciwdziałanie niszczeniu mienia i kradzieży elementów infrastruktury kolejowej. Zwracanie również uwagi na pozostawione bez opieki bagaże, które stanowią potencjalne zagrożenia terrorystyczne.

Każde państwo członkowskie, w tym Polska, którą reprezentowała Straż Ochrony Kolei działało według własnych założeń, w oparciu o indywidualne priorytety, strategię działań oraz dostępne siły i środki służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym RP. Do udziału w działaniach na prośbę Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei włączyli się funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej. Akcja ,,24 BLUE-RAD’’ prowadzona była na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA i Kanady.

W działania RAILPOL zaangażowanych było łącznie aż 10 468 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Policji i Straży Granicznej. Połączone siły tych służb zapewniły maksimum bezpieczeństwa na obszarach kolejowych RP, na dworcach i szlakach kolejowych oraz w pociągach, a potencjalni przestępcy mieli świadomość, że cała infrastruktura kolejowa jest chroniona w sposób szczególny.

W wyniku dwudniowych działań polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 25 edycji akcji ,,24 BLUE RAD’’ wylegitymowano 4654 osoby, nałożono 1077 mandatów karnych za popełnione wykroczenia, skierowano do sądów 136 wniosków o ukaranie, ujawniono 254 osoby z kartoteką kryminalną, 65 poszukiwanych oraz 1 osobę, która nielegalnie przekroczyła granicę RP. Skonfiskowano blisko 100 gram narkotyków. Skontrolowano 1453 skupy złomu i metali kolorowych.

Osiągnięte rezultaty wzmacniają dobrą współpracę międzynarodową i przynoszą wymierne korzyści, które są uzyskiwane przy kooperacji służb z różnych krajów organizacji RAILPOL oraz służb krajowych odpowiedzialnych za szeroko zrozumiane bezpieczeństwo kolejowe.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X