Railway Security Guard will take part in international RAILPOL activities

Polska Straż Ochrony Kolei weźmie udział w skoordynowanych działaniach na rzecz bezpieczeństwa w transporcie kolejowym na terenie krajów członkowskich RAILPOL. W drugim tygodniu kwietnia RAILPOL, Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Sił Policyjnych pilnujące sektora kolejowego w Europie, organizuje akcję RAW – Rail Action Week.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
4 kwietnia 2024
Print
Download
Straż Ochrony Kolei weźmie udział w międzynarodowych działaniach RAILPOL

W akcji RAW uczestniczyć będzie Straż Ochrony Kolei, która od blisko dwóch lat jest prawowitym członkiem RAILPOL i od kilku lat z sukcesami uczestniczy w tym międzynarodowym przedsięwzięciu. Straż Ochrony Kolei przy wsparciu Policji i Straży Granicznej, będzie prowadziła skoordynowane działania na stacjach, szlakach i w pociągach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Skoordynowane działania, prowadzone w krajach członkowskich RAILPOL mają na celu przede wszystkim wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy służb mundurowych w Europie, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

Celem planowanych wspólnie akcji będzie zapobieganie i wykrywanie najpowszechniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym. Funkcjonariusze zwrócą szczególną uwagę na zachowanie, które mogłoby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych. Działania mundurowych ukierunkowane będą na kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwdziałanie kradzieżom oraz dewastacjom infrastruktury i taboru kolejowego, a także inne działania istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

Akcja RAW ma na celu przede wszystkim podniesienie poczucia bezpieczeństwa i komfortu podróżnych korzystających z kolei, a także ma wpłynąć na podwyższenie świadomości o przepisach obowiązujących na obszarze kolejowym, a co za tym idzie zwiększyć bezpieczeństwo na kolei. Kolejne edycje RAW RAILPOL wzmacniają współpracę międzynarodową i skuteczną kooperację krajowych służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na stacjach, szlakach i w pociągach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

RAW – Rail Action Week – (z języka angielskiego: Tygodniowe działania kolejowe), skoordynowane działania, prowadzone w krajach członkowskich RAILPOL mające na celu przede wszystkim wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy służb mundurowych w Europie, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

RAILPOL (z języka angielskiego: RAILway POLice) to Europejskie Stowarzyszenie Policji Kolejowych. Celem organizacji jest wzmocnienie i intensyfikacja międzynarodowej współpracy policji kolejowej, zapobieganie zagrożeniom, zagwarantowanie skuteczności środków przeciwko przestępczości transgranicznej.

Share on Facebook
Share on X