Straż Ochrony Kolei uczestnikiem policyjnych ćwiczeń o charakterze terrorystycznym pod kryp. ,,GRANIT”

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wzięli udział w ćwiczeniach dowódczo-sztabowych pod kryptonimem ,,GRANIT’’, które odbyły się 9 grudnia 2022 roku na terenie byłego Zespołu Szkół Zawodowych PKP w Białymstoku.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
14 grudnia 2022
Print
Download
Straż Ochrony Kolei uczestnikiem policyjnych ćwiczeń o charakterze terrorystycznym pod kryp. ,,GRANIT”

Piątkowe ćwiczenia zorganizowane zostały przez Sztab Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, przy współudziale jednostek organizacyjnych Policji w województwie podlaskim na terenie byłego Zespołu Szkół Zawodowych PKP w Białymstoku. W realizację scenariusza zaangażowane zostały m.in. Państwowa Straż Pożarna, Grupa Ratownictwa Medycznego ,,Nadzieja’’ oraz funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Interwencyjnej z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Białymstoku.

Zgodnie ze scenariuszem głównym tematem przedsięwzięcia było prowadzenie działań Policji w przypadku wystąpienia szeregu zdarzeń kryzysowych, o charakterze terrorystycznym oraz współdziałanie z innymi służbami, w tym ze Strażą Ochrony Kolei. Głównymi zadaniami mundurowych było właściwe przewidywanie i planowanie, efektywne współdziałanie oraz podejmowanie trafnych decyzji na każdym etapie operacji policyjnej, a także dowodzenie podległymi siłami w sytuacji zaistnienia zdarzeń kryzysowych. Podlascy policjanci po raz pierwszy zorganizowali na tak szeroką skalę ćwiczenia kontrterrorystyczne. W sytuacji kryzysowej związanej z aktywnym strzelcem, przetrzymywanymi zakładnikami i podłożonym ładunkiem wybuchowym, funkcjonariusze ćwiczyli między innymi ewakuację rannych, działania bojowe czy wykorzystywanie psów służbowych.

Do zadań funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei należało m.in. zabezpieczenie obszaru kolejowego w rejonie stacji Białystok Starosielce, w tym także terenu byłej kolejowej szkoły, umiejscowionej przy torach, na terenie której prowadzone były wspólne ćwiczenia.

Warto podkreślić, że organizacja tego typu ćwiczeń, zakładających różne kryzysowe scenariusze, są doskonałym treningiem dla wszystkich służb i instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo publiczne w naszym kraju. Ćwiczenia zakończyły projekt ,,Reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym o charakterze terrorystycznym” realizowany w ramach Programu Krajowego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku.

Share on Facebook
Share on X