Straż Ochrony Kolei uczestnikiem Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej Bezpieczeństwu na Kolei

W dniach 8-9 grudnia 2022 roku w Gdyni z inicjatywy Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei odbyła się ogólnopolska IV Konferencja pt. „Bezpieczeństwo na Kolei”. W wydarzeniu udział wziął przedstawiciel Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei Pan Adam Morawski – Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
13 grudnia 2022
Print
Download
Straż Ochrony Kolei uczestnikiem Ogólnopolskiej Konferencji poświęconej Bezpieczeństwu na Kolei

Tegoroczna IV Konferencja „Bezpieczeństwo na Kolei” odbyła się w hotelu Nadmorskim w Gdyni i składała się z 3 bloków poruszających tematykę wielu obszarów bezpieczeństwa na kolei tj. cyberbezpieczeństwo i monitoring, bezpieczeństwo infrastruktury transportowej, bezpieczeństwo w pracy i bezpieczeństwo ruchu kolejowego, a także panel dyskusyjny dotyczący bezpieczeństwa transportu kolejowego. Konferencja miała charakter ogólnopolski i stanowiła wymianę poglądów środowiska kolejarskiego oraz podmiotów odpowiedzialnych na bezpieczeństwo na kolei.

Wydarzenie oficjalnie otworzył Pan Adam Musiał – Dyrektor Generalny Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei oraz Pan Zbigniew Wiśniewski – kierownik projektu.

Jednym z prelegentów trzeciego bloku, poświęconemu bezpieczeństwu w ruchu kolejowym, został Pan Adam Morawski – Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności. Podczas wystąpienia na temat „Straż Ochrony Kolei – zapewnienie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym” przedstawiciel Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei omówił bieżące zadania realizowane przez formację SOK zapewniające bezpieczeństwo na obszarze kolejowym, a także jak wygląda współpraca Straży Ochrony Kolei z innymi służbami.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele m.in. Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Państwowej Komisji Badań Wypadków Kolejowych,  Polskich Kolei Państwowych S.A., PKP Polskie Linii Kolejowych S.A. oraz prelegenci z Komendy Głównej Policji, Państwowej Straży Pożarnej i służb ratowniczych.

Organizatorem IV Konferencji „Bezpieczeństwo na Kolei” była Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Share on Facebook
Share on X