Straż Ochrony Kolei uczestniczyła oraz udzieliła wsparcia merytorycznego podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Antyterrorystycznego

W dniach 28.02-01.03.2023 roku odbyła się I - edycja Ogólnopolskiego Kongresu Antyterrorystycznego pt. ,,Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne. W poszukiwaniu dobrych praktyk’’. Nadrzędnym celem do zorganizowania wydarzenia była wymiana doświadczeń związanych z teoretycznym i praktycznym wymiarem prowadzenia działań antyterrorystycznych. W przedsięwzięciu udział wzięli przedstawiciele Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, a także dowódcy Grup Operacyjno-Interwencyjnych SOK. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało pod patronatem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i Głównej Szkoły Służby Pożarniczej w Warszawie.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
2 marca 2023
Drukuj
Pobierz
Straż Ochrony Kolei uczestniczyła oraz udzieliła wsparcia merytorycznego podczas I Ogólnopolskiego Kongresu Antyterrorystycznego

Pierwszy Ogólnopolski Kongres Antyterrorystyczny odbył się w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i składał się z IV sesji merytorycznych poruszających tematykę z zakresu terroryzmu oraz bezpieczeństwa Państwa Polskiego, a także z IV paneli dyskusyjnych dotyczących działań kontrterrorystycznych oraz reagowania na zamachy terrorystyczne.

Do udziału w I Ogólnopolskim Kongresie Antyterrorystycznym organizatorzy zaprosili przedstawicieli administracji rządowej, funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Policji, służb specjalnych i innych instytucji bezpieczeństwa publicznego, żołnierzy Sił Zbrojnych RP, operatorów policyjnych i wojskowych sił specjalnych, funkcjonariuszy sektora ratownictwa, pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, a także zarządzających bezpieczeństwem w budynkach użyteczności publicznej i obiektach kluczowych dla bezpieczeństwa państwa oraz naukowców, ekspertów i studentów.

Straż Ochrony Kolei reprezentowali Pan Daniel Snopkowski – starszy inspektor i koordynator GOI z Wydziału ds. bezpieczeństwa i obronności Komendy Głównej SOK, Pan Mariusz Wiśniewski – starszy inspektor,  zajmujący się tematyką obronności i sytuacji kryzysowych w Wydziale ds. bezpieczeństwa i obronności Komendy Głównej SOK oraz dowódcy Grup Operacyjno-Interwencyjnej z Komendy Regionalnej SOK w Szczecinie i Posterunku SOK w Bytomiu.

Kongres był świetną okazją do wymiany wspólnych doświadczeń związanych z teoretycznym i praktycznym wymiarem prowadzenia działań antyterrorystycznych. W poszczególnych panelach eksperckich i prelekcjach udział wzięli przedstawiciele wiodących instytucji bezpieczeństwa publicznego i świata nauki. Zaproszeni eksperci omówili takie zagadnienia jak: terroryzm i zamachy terrorystyczne, działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne – aspekty teoretyczne i praktyczne, podstawy prawne działań antyterrorystycznych, wymiar instytucjonalny działań antyterrorystycznych, zapobieganie i przygotowanie w działaniach antyterrorystycznych oraz reagowanie i odbudowa w działaniach antyterrorystycznych.

Wspólna dyskusja i wymiana poglądów teoretyków i praktyków to synergia, która uświadomiła zaproszonym gościom, że w działaniach przeciw terroryzmowi  nie możemy sobie pozwolić na wyższość takich celów, jak cele ekonomiczne nad celem nadrzędnym jakim jest ochrona zdrowia i życia ludzi oraz bezpieczeństwo państwa. Pokazała także policyjnym i wojskowym siłom specjalnym  jakie są dzisiejsze wyzwania i szanse dla współczesnych działań kontrterrorystycznych oraz współpraca z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo.

Na zakończenie spotkania odbyło się wręczenie podziękowań współorganizatorom i partnerom Kongresu oraz za wsparcie merytoryczne dla służb i instytucji państwowych. Jedną z takich służb która została w ten sposób uhonorowana była Straż Ochrony Kolei.

Organizatorzy przygotowali także liczne atrakcje, w tym prezentację najnowszych rozwiązań z zakresu zabezpieczeń technicznych oraz pokazy sprzętu sił specjalnych, a także ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy, czyli resuscytacja krążeniowo-oddechowa, użycie defibrylatora i tamowanie masowych krwotoków.

Organizatorami I Ogólnopolskiego Kongresu Antyterrorystycznego 2023 byli: Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania – Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Dolnośląski Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie i Safety Project sp. z o.o    

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X