Straż Ochrony Kolei o bezpieczeństwie na forum 46. posiedzenia Rady Strategicznej RAILPOL

W dniach 24-25 maja 2022r. w Paryżu odbyło się 46. posiedzenie Rady Strategicznej RAILPOL, w którym na zaproszenie Prezydenta tej Organizacji po raz pierwszy udział wzięła Polska Straż Ochrony Kolei. W tym historycznym wydarzeniu formację reprezentował Pan Paweł Boczek – Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. Ochrony, który na forum Rady przedstawił prezentację na temat funkcjonowania Straży Ochrony Kolei w systemie bezpieczeństwa publicznego na obszarze kolejowym.
Autor tekstu
Straż Ochrony Kolei
Data dodania
27 maja 2022
Drukuj
Pobierz
Straż Ochrony Kolei o bezpieczeństwie na forum 46. posiedzenia Rady Strategicznej RAILPOL

W dniu 24.05.2022r. w Paryżu odbyło się posiedzenie Rady Strategicznej RAILPOL. Pierwsza część spotkania była otwartą sesją, w której po raz pierwszy udział wzięła Straż Ochrony Kolei, reprezentowana przez Pana Pawła Boczka – Zastępcę Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. Ochrony.

Podczas pierwszej sesji głos zabrali przedstawiciele Policji Francuskiej, którzy przedstawili informacje  na temat zakresu kompetencji i obowiązków tej formacji oraz strukturę odpowiedzialności w obszarze bezpieczeństwa na kolei.  W dalszej części głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Polskiej Straży Ochrony Kolei, który przedstawił zakres działania i funkcjonowanie formacji oraz jej rolę w systemie bezpieczeństwa publicznego. W swoim wystąpieniu Pan Komendant nawiązał do realizowanej już współpracy Straży Ochrony Kolei z RAILPOL oraz z polskimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne. Odniósł się także do obecnej sytuacji na obszarze kolejowym przy wschodnie granicy Polski i Unii Europejskiej stanowiącej wschodnią flankę NATO. Prezentację wzmocniły materiały video dokumentujące działania Straży Ochrony Kolei w obszarze przeciwdziałania zjawisku nielegalnej migracji na granicy z Białorusią oraz działania Straży Ochrony Kolei na obszarze kolejowym w związku z konfliktem zbrojnym wywołanym agresją Rosji na Ukrainę. Przedstawiona prezentacja i zawarte w niej materiały filmowe wywołały szereg pozytywnych komentarzy ze strony uczestników posiedzenia Rady Strategicznej.

Na zakończenie pierwszej części spotkania Prezydent RAILPOL złożył na ręce Zastępcy Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei podziękowanie za realizowaną dotychczas współpracę w ramach organizowanych przez RAILPOL  akcji 24-BLUE RAD i  RAW – Rail Action Week, z udziałem Policji Kolejowych wszystkich państw członkowskich. W dowód uznania dla działań Polskiej Straży Ochrony Kolei Prezydent RAILPOL przekazał szczególne podziękowanie dla Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei dr. inż. Józefa Hałyka oraz  symbolizujący RAILPOL ryngraf i proporzec. Zapewnił jednocześnie, że jako osoba reprezentująca RAILPOL  będzie czynił starania, by Polska Straż Ochrony Kolei została jak najszybciej włączona w struktury bezpieczeństwa europejskich policji kolejowych jako pełnoprawny członek RAILPOL.

RAILPOL to międzynarodowe stowarzyszenie organizacji odpowiedzialnych za nadzorowanie obszarów kolejowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Ameryki. Celem organizacji jest wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowych w Europie oraz zapobieganie zagrożeniom na obszarze kolejowym. RAILPOL zrzesza organy ścigania z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Francji, Niemiec, Grecji, Węgier, Włoch, Litwy, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ze względu na obecne uwarunkowania prawne w zakresie funkcjonowania Straż Ochrony Kolei nie może być włączona w struktury tej organizacji, jednak od 2018 roku jest zapraszana gościnnie do współpracy w ramach akcji realizowanych przez RAILPOL.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X