Straż Ochrony Kolei dla bezpieczeństwa obywateli Ukrainy

24 lutego 2023 roku minął rok od zbrojnej inwazji Rosji na Ukrainę. Od pierwszego dnia wybuchu wojny Straż Ochrony Kolei zintensyfikowała działania ochronne pod kryptonimem ,,Granica’’ na obszarze kolejowym Rzeczypospolitej Polskiej. Pojawiły się też nowe zadania dla funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei w całym kraju, którzy z pełnym oddaniem zaangażowali się w zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom Ukrainy, którzy masowo przemieszczali się środkami komunikacji kolejowej po wybuchu konfliktu wojennego wywołanego agresją Rosji na terytorium Ukrainy. Straż Ochrony Kolei nadal jest w pełnej gotowości i do dziś wspólnie z innymi służbami pomaga uchodźcom wojennym z Ukrainy.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
28 lutego 2023
Drukuj
Pobierz
Straż Ochrony Kolei dla bezpieczeństwa obywateli Ukrainy

Rozpoczęta ponad rok temu przez Federację Rosyjską inwazja zbrojna na Ukrainę, zmieniła nie tylko oblicze Państwa Ukraińskiego, ale także Państwa Polskiego. Nasz kraj postawił sobie, jako priorytet bardzo wysokie cele sąsiedzkiej pomocy, poprzez otwarcie korytarzy humanitarnych i wsparcie finansowe, a także aktywną pomoc ukraińskim uchodźcom, którzy w pośpiechu przed wojną, bez żadnego przygotowania musieli opuścić swój ciepły rodzinny dom. Tworzenie tymczasowych miejsc ich przebywania oraz udostępnienia możliwości tranzytowych w głąb naszego kraju, sprawiło, że jedną z pierwszych dróg, która została otwarta dla społeczności ukraińskiej był transport kolejowy. Tak więc z głębi Ukrainy przez graniczne przejścia kolejowe między innymi w Dorohusku i Medyce ruszyły pierwsze wypełnione składy pociągów specjalnych z uchodźcami. Były to głównie kobiety i dzieci oraz osoby starsze i schorowane. Przyjęcie tak licznych grup emigrantów wymagało od Państwa Polskiego i Polskiej Kolei postawienia na nogi wszystkich służb odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne, w tym Straż Ochrony Kolei.

Już w pierwszych dniach wojny na Ukrainie w działania ochronne, zabezpieczające i pomocowe zaangażowanych zostało tysiące funkcjonariuszy SOK z województwa lubelskiego i podkarpackiego oraz oddelegowanych z całego kraju. W tym czasie działania SOK obejmowały m.in. zabezpieczenie stacji, dworców kolejowych, a także punktów recepcyjnych i informacyjnych usytuowanych na terenie kolejowym przy granicy z Ukrainą oraz na terenie całego kraju. Funkcjonariusze SOK dbali o bezpieczeństwo i porządek na terenie stacji Przemyśl i Medyka w obszarze kolejowego przejścia granicznego Medyka – Mostiska, stacji Chełm i Dorohusk w rejonie przejścia kolejowego Dorohusk – Jagodin, stacji Krościenko w rejonie przejścia kolejowego Uherce – Stazhava, a także stacji Hrubieszów. Realizowali liczne konwoje obywateli Ukrainy, którzy przewożeni byli pociągami w głąb naszego kraju. W ramach działań funkcjonariusze patrolowali i monitorowali sytuację kolejowych przejść granicznych z Ukrainą. Zabezpieczali na stacjach i przystankach pociągi międzynarodowe rejsowe i dodatkowe przewożące uchodźców z Ukrainy do Polski. Prowadzony był również stały nadzór nad przejazdami pociągów specjalnych przewożących Towary Wysokiego Ryzyka (TWR) i Towary Niebezpieczne (TN). Funkcjonariusze SOK zabezpieczyli na stacjach kolejowych blisko 4 700 pociągów międzynarodowych i specjalnych przewożących ponad 1, 6 mln uchodźców z Ukrainy na teren Polski oraz 7600 pociągów rejsowych i dodatkowych przewożących w głąb kraju blisko 2 mln obywateli Ukrainy.

Wszystkie te zadania realizowane były i nadal są w ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną, Policją, Wojskami Obrony Terytorialnej, Strażą Miejską. Należy również wspomnieć o nawiązaniu stałej współpracy Straży Ochrony Kolei ze Służbą Ochrony Państwa i Służbą Kontrwywiadu Wojskowego. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wspierają SOP w zapewnieniu ochrony osób VIP przemieszczających się pociągami międzynarodowymi oraz specjalnymi, poprzez zabezpieczenie, działania ochronne, analizę potencjalnego zagrożenia oraz konwojowanie. Natomiast wspieranie SKW polega na wspólnym konwojowaniu transportów wojskowych na Ukrainę.

Dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy SOK oraz innych służb mundurowych realizowane są zadania, które zapewniają pomoc i bezpieczeństwo wszystkim osobom przekraczającym granicę RP.

Straż Ochrony Kolei przypomina, że w sprawie bezpieczeństwa na obszarze kolejowym wszelkie informacje można kierować na telefon alarmowy SOK: 22 474 00 00.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X