Spotkanie wielkanocne w Straży Ochrony Kolei

W dniu 3 kwietnia 2023 roku w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego odbyło się uroczyste spotkanie z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych zorganizowane przez Komendę Główną Straży Ochrony Kolei. Życzenia spokojnych i rodzinnych Świąt przekazał wszystkim Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk, a świąteczne potrawy poświęcił Biskup Polowy WP dr Wiesław Lechowicz. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy SOK oraz zaproszeni goście.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
4 kwietnia 2023
Drukuj
Pobierz
Spotkanie wielkanocne w Straży Ochrony Kolei

W przedświątecznym spotkaniu wielkanocnym Straży Ochrony Kolei, które odbyło się 3 kwietnia 2023 roku w sali konferencyjnej Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie, oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej SOK, komendantów Komend Regionalnych SOK, funkcjonariuszy i pracowników SOK, przybyli znamienici goście m.in. Jego Ekscelencja ks. bp. dr Wiesław Lechowicz – Biskup Polowy Wojska Polskiego, ks. prał. kan. płk SG dr Zbigniew Kępa – Naczelny Kapelan SOK oraz przedstawiciele związków zawodowych działających w Straży Ochrony Kolei.

Spotkanie zainaugurowała przedmowa Pana Adama Morawskiego – Naczelnika ds. bezpieczeństwa i obronności, który w imieniu Komendanta Głównego SOK powitał wszystkich gości, którzy przybyli na uroczystość. Następnie głos zabrał sam gospodarz uroczystości Komendant Główny SOK Pan dr inż. Józef Hałyk, który podziękował wszystkim za wspaniały gest przyjaźni i przybycie, życząc przy tym spokoju, radości oraz miłego i rodzinnego spędzenia zbliżających się Świąt. Komendant Główny SOK podkreślił także, że Święta Wielkanocne to czas nadziei i zwycięstwa życia nad śmiercią. Skierował również słowa do funkcjonariuszy – wielu z Was będzie w tym czasie na służbie, ale mam nadzieję, że znajdziecie chwilę dla rodziny i na odpoczynek, życzę Wam wszelkich błogosławieństwa na te Święta. Jestem przede wszystkim zaszczycony i dumny, że dane mi jest kierować tak zasłużoną i najstarszą formacją Rzeczypospolitej Polskiej.

Życzenia przekazali także Jego Ekscelencja ks. bp. dr Wiesław Lechowicz oraz ks. prał. kan. płk SG dr Zbigniew Kępa. W swoich wystąpieniach dziękowali funkcjonariuszom SOK, za skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa publicznego na obszarach kolejowych i życzyli radości i spokoju w czasie Świąt, a także na co dzień.

O prawdziwie świąteczny i duchowy wymiar spotkania zadbali Delegat KEP ds. duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei ks. bp. dr Wiesław Lechowicz wraz z Kapelanem SOK ks. prał. kan. płk SG Zbigniewem Kępą, który odczytał fragment Ewangelii wg św. Jana (J20, 1-9).

,,Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Podbiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał i rzekła do nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych’’

Po odmówieniu modlitwy wspólnie z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem dr Wiesławem Lechowiczem dokonali ceremonii poświęcenia wielkanocnych potraw oraz w swych słowach prosili również o modlitwę za ludzi cierpiących w trwającej obecnie wojnie w sąsiadującej nam Ukrainie. Biskup Polowy odniósł się do Ewangelii, mówiąc o świadkach Golgoty, pustego Grobu i spotkań z Jezusem. ,,Św. Jan dał świadectwo prawdzie, że ukrzyżowanie jest Zmartwychwstaniem. I spotyka się z nami we wspólnocie tych, którzy w Niego uwierzyli. Fundament wiary jest niezbędny. Wszystkie służby, w tym Straż Ochrony Kolei, są potrzebne Panu Bogu i ludziom’’.

Świątecznym akcentem na koniec spotkania był tradycyjny wielkanocny poczęstunek, w którym udział wzięli funkcjonariusze i pracownicy SOK oraz wszyscy zaproszeni goście.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X