Siódma Edycja Akcji RAIL ACTION WEEK

W ramach międzynarodowej organizacji państw członkowskich Unii Europejskiej – RAILPOL, Członkowie Rady Strategicznej oraz Grupy Roboczej ds. dochodzeń policyjnych w sprawie wypadków i incydentów kolejowych przygotowali siódmą edycję akcji RAW RAILPOL ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa na kolei. Do udziału w 7th RAIL ACTION WEEK po raz kolejny została zaproszona polska Straż Ochrony Kolei.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
16 października 2023
Drukuj
Pobierz
Siódma Edycja Akcji RAIL ACTION WEEK

W ostatnim tygodniu września 2023 roku na terenie państw członkowskich organizacji RAILPOL – European association of Railway Police Force wzorem wcześniejszych lat, każde państwo według własnych założeń, w oparciu o indywidualne priorytety, strategię oraz dostępne siły i środki służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei wzięło udział w skoordynowanych działaniach RAIL ACTION WEEK.

W akcji RAW – RAILPOL wzięła udział polska Straż Ochrony Kolei, która od kilku lat z sukcesami uczestniczy w tym przedsięwzięciu. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei dr. inż. Józefa Hałyka do wspólnych działań na terenie Rzeczypospolitej Polskiej włączyły się Policja i Straż Graniczna. Skoordynowane działania prowadzone w krajach członkowskich RAIPOL miały na celu przede wszystkim wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowych w Europie, a co za tym idzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

Głównym celem akcji było zapobieganie i wykrywanie najpoważniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na zachowania, które mogłyby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych. Działania funkcjonariuszy ukierunkowane były na kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych, przeciwdziałanie kradzieżom oraz dewastacjom infrastruktury i taboru kolejowego, a także inne czynności istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa.

W ramach siódmej edycji Akcji RAIL Action Week udział wzięło łącznie 7 619 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Policji i Straży Granicznej. W trakcie prowadzonych działań na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mundurowi wylegitymowali 8 799 osób, ujęli 56 osób poszukiwanych, wobec 1191 osób zastosowali postępowanie mandatowe, a wobec 127 osób skierowali wniosek o ukaranie do sądu. Funkcjonariusze objęli również swoimi działaniami ponad 1 900 przejazdów kolejowo-drogowych. Skontrolowano 3 413 dworców PKP i 366 pociągów pasażerskich oraz sprawdzono blisko 150 przesyłek wagonowych z towarem niebezpiecznym, w tym TWR. Objętych ochroną zostało ponad 50 obiektów infrastruktury kolejowej na obszarze kolejowym.

Z każdym rokiem działania RAW – RAIPOL zwiększają świadomość społeczeństwa odnośnie potencjalnych zagrożeń na obszarach kolejowych, podkreślając tym samym ogromne zaangażowanie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X