Porozumienie Straży Ochrony Kolei z Fundacją „StwardnienieRozsiane.Info”

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei podpisała porozumienie z Fundacją „StwardnienieRozsiane.Info”. Zawarta współpraca dotyczyć będzie działań z zakresu szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej. Straż Ochrony Kolei dołączyła w ten sposób do Projektu „(Nie)widzialni”, który ma podnieść jakość życia osób z niewidoczną niepełnosprawnością.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
26 stycznia 2024
Drukuj
Pobierz
Porozumienie Straży Ochrony Kolei z Fundacją „StwardnienieRozsiane.Info”

Straż Ochrony Kolei, zaangażowała się w realizację projektu „(Nie)widzialni. Podnoszenie jakości życia osób z niewidoczną niepełnosprawnością”, poprzez podpisanie 18 stycznia 2024 roku w Warszawie, porozumienia o współpracy w tym obszarze z Fundacją „StwardnienieRozsiane.Info”.Na dokumencie porozumienia podpisy złożyli, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei dr inż. Józef Hałyk oraz Prezes Fundacji Monika Łada.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie szeroko rozumianej pomocy osobom z niewidocznymi niepełnosprawnościami. Głównym celem projektu jest budowa świadomości społecznej na temat niewidocznej niepełnosprawności oraz wsparcie osób, które jej doświadczają. Funkcjonariusze SOK wezmą w najbliższym czasie udział w specjalnych szkoleniach na temat, jak wspierać osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami. Mimo trudności, które niejednokrotnie są wywoływane przez stan zdrowia, osoby takie starają się żyć aktywnie, pracować, realizować codzienne obowiązki zawodowe i prywatne. Nie zawsze jednak są oni w stanie wykonywać je bez wysiłku, ponieważ bywają dni, gdy czują się gorzej.

Jednym z elementów przedsięwzięcia są działania informacyjne, wspólne szkolenia oraz zamieszczanie na stronie internetowej i w mediach społecznościowych informacji o projekcie. Dzięki takim działaniom osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami będą mogły zasygnalizować osobom z otoczenia, że potrzebują dodatkowego wsparcia.

Fundacja StwardnienieRozsiane.Info działa na rzecz osób chorujących na stwardnienie rozsiane. To organizacja założona w 2018 roku, przez osoby zmagające się z tą jednostką chorobową. Prowadzi ona forum, na którym chorzy dzielą się swoimi przemyśleniami i wątpliwościami, a także udzielają sobie wsparcia. Fundacja rokrocznie organizuje dużą ogólnopolską konferencję dla osób chorych na SM, ich rodzin i bliskich.

Więcej informacji na stronie internetowej fundacji https://www.stwardnienierozsiane.info/ oraz kampanii https://niewidzialni.org.pl/

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X