Polsko-słowackie ćwiczenia pod kryptonimem ,,Nowy Łupków 2023’’

W dniach 3-4 czerwca 2023 roku na terenie gminy Komańcza odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem ,,Nowy Łupków 2023’’. Celem działań było doskonalenie umiejętności służb i ich reakcji na potencjalne wystąpienie sytuacji kryzysowej. W dwudniowych ćwiczeniach wzięły udział polskie i słowackie jednostki ratowniczo-gaśnicze, Straż Ochrony Kolei, Policja, Służba Więzienna oraz służby medyczne.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
6 czerwca 2023
Drukuj
Pobierz
Polsko-słowackie ćwiczenia pod kryptonimem ,,Nowy Łupków 2023’’

W sobotę, 3 czerwca 2023 roku na terenie gminy Komańcza rozpoczęły się ćwiczenia z zakresu reagowania kryzysowego pod kryptonimem ,,Nowy Łupków 2023’’. Organizatorem ćwiczeń był Urząd Gminy Komańcza we współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku. Ćwiczenia trwały do niedzieli 4 czerwca 2023 roku, a poszczególne epizody swoim zasięgiem obejmowały obszar kolejowy.

Głównym celem ćwiczeń było reagowanie wszystkich służb w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej w postaci ataku terrorystycznego na skład pociągu w tunelu kolejowym. Blisko połowa obiektu liczącego 416 metrów długości należy do Polski, a druga część do Słowacji. Wyzwaniem dla służb ratowniczych było nie tylko dotarcie do tego miejsca po specyficznym terenie kolejowym, ale też przeprowadzenie akcji ratowania ofiar zamachu, a potem akcji gaśniczej aż do ujęcia groźnych sprawców. Po raz pierwszy w ćwiczeniach na terenie kolejowym zaangażowano strażaków ze słowackich Medziolaborzec.

W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Przemyślu, dziesięć jednostek strażackich z trzech przygranicznych powiatów, Policja i Służba Więzienna. Jednym ze sprawdzanych epizodów były działania operacyjne GOI SOK i Policji w neutralizacji członków grupy dywersyjno-sabotażowej oraz unieszkodliwienie ładunku wybuchowego w pojeździe. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i wybór technik wykonania dostępu do poszkodowanych. Ćwiczono też gaszenie pożaru składu pociągu i pojazdu, ewakuację poszkodowanych i udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przekazywanie rannych zespołom ratownictwa medycznego.

Uczestnicy ćwiczeń, a także pracownicy miejscowych samorządów poznali także zasady postępowania z bronią palną, zaś na strzelnicy Zakładu Karnego w Łupkowie doskonalili swoje umiejętności w zawodach strzeleckich. Na koniec odbył się piknik promujący wszystkie służby, które brały udział w tym przedsięwzięciu.

Organizacja tego typu ćwiczeń ma na celu koordynowanie i współpracę służb stojących na straży bezpieczeństwa, a także sprawdzenie funkcjonujących procedur w przypadku wystąpienia zagrożenia. Ćwiczenia odbywały się w warunkach zbliżonych do realnych, dzięki czemu możliwe było wypracowanie zasad współpracy z innymi podmiotami uczestniczącymi w działaniach oraz praktyczne sprawdzenie posiadanej wiedzy funkcjonariuszy w zakresie realizacji czynności służbowych w działaniach kryzysowych.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X