Polska Straż Ochrony Kolei o bezpieczeństwie w transporcie kolejowym na forum 48. posiedzenia Rady Strategicznej RAILPOL

W dniach 24-25 maja 2023 roku w Austrii odbyło się 48. posiedzenie Rady Strategicznej RAILPOL, w której udział wzięła Polska Straż Ochrony Kolei. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Policji Kolejowej z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Węgier, Włoch, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady. Naszą formację reprezentował Zastępca Komendanta Głównego SOK ds. ochrony - Pan Paweł Boczek oraz Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa informacji, organizacji i archiwizacji – Pani Diana Zborowska.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
29 maja 2023
Drukuj
Pobierz
Polska Straż Ochrony Kolei o bezpieczeństwie w transporcie kolejowym na forum 48. posiedzenia Rady Strategicznej RAILPOL

W ubiegłym tygodniu w austriackiej miejscowości Vösendorf koło Wiednia odbyło się posiedzenie Rady Strategicznej RAILPOL. W spotkaniu oprócz Polskiej Straży Ochrony Kolei  udział wzięli przedstawiciele Policji Kolejowej z krajów Europy m.in. Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Węgier, Włoch, Serbii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych i Kanady. Straż Ochrony Kolei reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei ds. ochrony – Pan Paweł Boczek oraz Naczelnik Wydziału ds. bezpieczeństwa informacji, organizacji i archiwizacji – Pani Diana Zborowska

Posiedzenie Rady Strategicznej otworzył Prezydent RAILPOL, który powitał wszystkich uczestników spotkania. Głos jako pierwsi zabrali gospodarze spotkania. Ze strony austriackiej jako pierwszy głos zabrał Zastępca Szefa austriackiej Border Police B. Hubegger, który powitał zebranych przedstawicieli Policji. Gospodarze zaprezentowali jak zorganizowana jest policja w Austrii. Omówiono jej strukturę organizacyjną, główne zadania i uprawnienia austriackich stróżów prawa, scharakteryzowano także funkcjonowanie austriackiej kolei.

Podczas 48. Posiedzenia Rady Strategicznej pożegnano dotychczasowy holenderski Zarząd RAILPOL, który sprawował swoją funkcję przez ostatnich 18 lat. Wieloletni Prezydent Organizacji Bert Westland przekazał ster swojemu następcy. 24 maja w Wiedniu Prezydencję RAILPOL objęła Francja. Nowy Prezydent Organizacji podziękował dotychczasowemu Zarządowi za jego wkład w rozwój organizacji oraz jej nieoceniony wpływ na bezpieczeństwo w sektorze kolejowym Europy i świata. W dowód wdzięczności kończący swoją prezydencję Zarząd otrzymał pamiątkowe medale okolicznościowe.

Oprócz zmian personalnych w ramach 48. Rady Strategicznej RAILPOL omawiano szereg ważnych tematów związanych z bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Szczególny nacisk położony został na kwestie związane z cyberbezpieczeństwem sektora kolejowego. Wykład ekspercki w tym zakresie wygłosiła przedstawicielka Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej – Pani Sonya Proctor z TSA Transportation Security Administration.

Ważnym punktem obrad Rady stanowiło zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w dniach 1-6 sierpnia 2023 roku w Lizbonie. Przedstawiciel policji portugalskiej GNR omówił obrane kierunki w sferze zapewnienia sprawnej komunikacji i bezpieczeństwa Pielgrzymów oraz inne istotne kwestie związane z organizacją wydarzenia w którym udział weźmie zgodnie z szacunkowymi danymi ponad 1 600 000 pielgrzymów z całego świata, w tym blisko 20 000 z Polski.

Jednak kulminacyjnym punktem obrad były sprawozdania zaprezentowane przez przedstawicieli grup roboczych WG funkcjonujących w ramach RAILPOL tj. WG  zapobiegania terroryzmowi, WG analiz strategicznych, WG wypadków kolejowych, WG zwalczania przestępczości/nielegalnej migracji oraz WG porządku publicznego, której aktywnym członkiem jest Polska. W ramach grupy roboczej przedstawiciele SOK jesienią uczestniczyć będą w organizowanych w Bułgarii ćwiczeniach taktycznych RAILEX. Koordynatorzy grup roboczych przedstawili aktywności, które realizowali w bieżącym roku oraz wytyczyli kierunki dalszej działalności na najbliższe miesiące. Ważnym punktem obrad było omówienie głównych wniosków wynikających z podsumowań zawartych w raporcie rocznym RAILPOL przygotowanym przez grupę analiz statystycznych.

Po dwóch dniach merytorycznych prezentacji, obrad i dyskusji 48. Rada Strategiczna RAILPOL przeszła do historii. Kolejne spotkanie planowane jest jesienią, a jej gospodarzem będzie Serbia. Miłym akcentem dla wszystkich uczestników okazała się publikacja tematyczna o RAILPOL przygotowana pod auspicjami holenderskiego przywództwa. Stanowi ona cenne źródło informacji o historycznych aspektach i bieżącej działalności organizacji.

RAILPOL European association of Railway Police Force to międzynarodowe stowarzyszenie organizacji policyjnych w Europie, które odpowiadają za bezpieczeństwo na obszarze kolejowym. Stowarzyszenie istnieje od 2004 r.  Zrzeszone w niej policje kolejowe poszczególnych państw realizują partnerską współpracę w zakresie wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń, w celu podniesienia bezpieczeństwa w międzynarodowym transporcie kolejowym. Organizacja RAILPOL zrzesza obecnie przedstawicieli 19 państw Europy (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwajcaria, Holandia, Polska) oraz Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone Ameryki i Kanadę. Polska Straż Ochrony Kolei wstąpiła w struktury RAILPOL, jako nowy 19. przedstawiciel, stając się pełnoprawnym członkiem organizacji po podpisaniu umowy akcesyjnej w dniu 07 grudnia 2022 r., które miało miejsce w Utrechcie (Holandia).

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X