Podsumowanie międzynarodowych działań organizacji państw członkowskich RAILPOL w ramach akcji ,,AKTYWNA TARCZA’’

W ramach międzynarodowej organizacji - RAILPOL, Członkowie Rady Strategicznej oraz Grupy Roboczej ds. ,,Zwalczania Terroryzmu’’ przygotowali kolejną edycję międzynarodowych działań w ramach akcji pod kryptonimem ,,Aktywna Tarcza’’, które odbyły się w dniach 29-30 czerwca 2023 roku na terenie państw członkowskich organizacji RAILPOL. Polskę reprezentowała Straż Ochrony Kolei.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
4 lipca 2023
Drukuj
Pobierz
Podsumowanie międzynarodowych działań organizacji państw członkowskich RAILPOL w ramach akcji ,,AKTYWNA TARCZA’’

RAILPOL European association of Railway Police Force – międzynarodowe stowarzyszenie organizacji policyjnych w Europie, które odpowiadają za bezpieczeństwo na obszarach kolejowych zorganizowało w dniach 29-30 czerwca 2023 roku kolejną już edycję akcji pod kryptonimem ,,Aktywna Tarcza’’. Skoordynowane działania służb przeprowadzono na terenie wszystkich państw członkowskich RAILPOL, w tym Polski. Miały one na celu wzmocnienie i zintensyfikowanie międzynarodowej współpracy policji kolejowej w Europie, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa podróżnych poprzez zapobieganie i zwalczanie przestępczości na kolei.

Do współpracy w ramach akcji ,,Aktywna Tarcza’’ Komenda Główna Straży Ochrony Kolei, zaprosiła Policję i Straż Graniczną. Służby wspólnie realizowały działania na stacjach, dworcach, szlakach i w pociągach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem prowadzonej wspólnie akcji było zapobieganie i wykrywanie najpoważniejszych zjawisk kryminalnych w sektorze kolejowym. Prowadzono między innymi kontrolę tożsamości pasażerów i osób znajdujących się na obszarze kolejowym. Funkcjonariusze SOK, Policji i SG zwracali szczególną uwagę na zachowania, które mogłyby wskazywać na możliwość popełnienia czynów zabronionych , takich jak zakłócanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, kradzieże infrastruktury kolejowej, kradzieże kieszonkowe, posiadanie i zażywanie narkotyków, zachowania antyspołeczne, kradzieże przesyłek wagonowych, dewastacje oraz wandalizm mienia kolejowego.

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w akcję ,,Aktywna Tarcza’’ zaangażowanych było ponad 3000 funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, Policji i Straży Granicznej. Łącznie mundurowi skontrolowali 564 dworce kolejowe i 260 pociągów pasażerskich oraz 33 bagaże. Wylegitymowano blisko 100 osób, nałożono 59 mandatów karnych za popełnione wykroczenia, skierowano do sądów 2 wnioski o ukaranie oraz zatrzymano 3 osoby nielegalnie przebywające na terenie Polski. Odnotowano na terenie kolejowym dwa incydenty polegające na pozostawieniu bagażu bez opieki.

Przedstawione powyżej uzyskane wyniki pokazują, jak jest bezpiecznie na polskiej kolei. A wszystko to dzięki skutecznej kooperacji służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na obszarze kolejowym.

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X