Podlaska Straż Ochrony Kolei uczestnikiem ćwiczeń „ŻUBR-24”

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wspólnie z policjantami, strażakami i żołnierzami wzięli udział w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „ŻUBR-24”. Wspólne ćwiczenia odbyły się na bocznicy kolejowej w Sokółce. Głównym celem tego przedsięwzięcia było usprawnienie współdziałania służb oraz instytucji w sytuacjach kryzysowych. Dzięki takim ćwiczeniom można optymalnie przygotować się do właściwej i skutecznej reakcji.
Autor tekstu
insp. Piotr Żłobicki
Data dodania
15 lutego 2024
Drukuj
Pobierz
Podlaska Straż Ochrony Kolei uczestnikiem ćwiczeń „ŻUBR-24”

Wtorkowe ćwiczenia ŻUBR-24 realizowane były w województwie podlaskim przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie, służby i samorządy. Wspólne ćwiczenia przeprowadzono na terenie stacji kolejowej w Sokółce. W akcję ratowniczą zaangażowano Straż Ochrony Kolei, Policję, Państwową Straż Pożarną i Wojsko Polskie.

Zgodnie ze scenariuszem, kluczowym zdarzeniem było rozszczelnienie cysterny kolejowej przewożącej chlor na stacji Sokółka. Do zagrożenia doszło wskutek działania grupy przestępczej. Na szczęście wyciek toksycznej substancji w porę zauważyli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Grupy Operacyjno-Interwencyjnej w Białymstoku o czym natychmiast powiadomili kolejową dyspozyturę, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz służby ratunkowe.

Do zadań funkcjonariuszy GOI SOK należało m.in. zabezpieczenie obszaru kolejowego przy pomocy taśmy wygradzającej z wykorzystaniem masek przeciwgazowych OM-90. Na miejscu zdarzenia natychmiast pojawili się wezwani przez funkcjonariuszy strażacy, policjanci i żołnierze.

Zanim udało się uszczelnić cysternę kolejową jednostkom PSP i Wojskom Chemicznych, wyciekło z niej 200 litrów chloru. Gdyby to nie był scenariusz ćwiczeń, a prawdziwa sytuacja to tysiące osób na czas ewakuacji musiałoby opuścić swoje domy.

Zasadniczym celem wspólnych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe oraz podniesienie poziomu umiejętności organizacji działań, w tym właściwe prognozowanie, przewidywanie i planowanie. Dodatkowo ćwiczenia miały na celu doszlifowanie efektywnego współdziałanie, podejmowania trafnych decyzji na etapie realizacji ćwiczeń, oraz wymianę doświadczeń miedzy służbami i instytucjami.

Obserwatorami ćwiczeń, poza Wojewodą Podlaskim, Dyrektorem Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podlaskiego i burmistrzem Sokółki, byli przedstawiciele Marszałka Województwa Podlaskiego, Dowództwa WZZ Podlasie, SKW Białystok, Komendy Wojewódzkiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, UTK Warszawa i PKP Cargo. Naszą formację reprezentował Komendant Regionu Straży Ochrony Kolei Bartosz Loryś.

Foto. Polskie Radio Białystok

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na X