Pierwsze w 2024 roku ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Kolejnych 27 funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi Straży Ochrony Kolei. Funkcjonariuszki i funkcjonariusze SOK podczas uroczystej zbiórki ślubowali: „...przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustanowionego porządku prawnego, chronić życie i zdrowie ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych...” Było to pierwsze przyjęcie nowych strażników SOK w tym roku.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
15 kwietnia 2024
Print
Download
Pierwsze w 2024 roku ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

W czwartek, 11 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu, odbyła się uroczystość ślubowania nowo przyjętych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Kurs podstawowy na funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei rozpoczął się 18 stycznia br. i zakończył się 11 kwietnia br. W trzymiesięcznym szkoleniu wzięło udział 27 nowych funkcjonariuszy, w tym 24 mężczyzn i 3 kobiety.

Uczestnicy kursu zdawali egzaminy końcowe w zakresie wiedzy teoretycznej – ustaw, rozporządzeń, przepisów, decyzji Komendanta Głównego SOK oraz umiejętności praktycznych – budowa broni, strzelnica, posługiwanie się środkami przymusu bezpośredniego. Kandydaci na strażników zostali poddani również testowi sprawności fizycznej i sprawdzeniu umiejętności wykorzystania technik interwencyjnych.

Ślubowanie od nowych funkcjonariuszek i funkcjonariuszy SOK przyjął Komendant Ośrodka Krzysztof Piskorski. W uroczystej ceremonii ślubowania uczestniczyli: kadra kierownicza Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK – inspektor Artur Brzeski, komendant zmiany Wojciech Murgrabia, przedstawiciele Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei – Naczelnik Wydziału ds. szkolenia i doskonalenia zawodowego Kamil Koźmiński oraz starszy inspektor ds. planowania oraz organizacji szkoleń i kursów Wiaczesław Garnega. Apel rozpoczął się od wprowadzenia pocztu sztandarowego SOK i zdania meldunku Komendantowi Ośrodka Krzysztofowi Piskorskiemu przez kierownika kursu inspektora SOK Artura Brzeskiego. Wszyscy powitali nowo przyjętych funkcjonariuszy SOK. Ślubowanie tradycyjnie zostało zwieńczone rotą.

,,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei, Ślubuję: przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustanowionego porządku prawnego, Ślubuję: Chronić życie i zdrowie ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, Ślubuję: ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania służbowe, przestrzegać dyscypliny służbowej, strzec dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Tak mi dopomóż Bóg’’

Komendant Ośrodka Krzysztof Piskorski zwracając się do funkcjonariuszy podkreślił, że każde ślubowanie w zbąszyńskim Ośrodku Szkolenia Zawodowego SOK, to wielkie wydarzenie oraz że bycie funkcjonariuszem Straży Ochrony Kolei to zobowiązanie, poświęcenie, odpowiedzialność i wiara w zasady i etykę zawodową.

Teraz po zakończeniu przeszkolenia nowo przyjęci funkcjonariusze rozpoczną służbę w strukturach SOK. Młodzi funkcjonariusze będą dbać o bezpieczeństwo na obszarze kolejowym całego kraju, zasilając szeregi Komend Regionalnych w: Warszawie, Łodzi, Kielcach, Szczecinie, Poznaniu, Opolu, Katowicach, Bydgoszczy, Białymstoku, Krakowie i we Wrocławiu.

To jest pierwsze ślubowanie w tym roku, ale nie ostatnie, gdyż już 3 kwietnia rozpoczął się kolejny kurs podstawowy dla nowo przyjętych funkcjonariuszy SOK w Przemyślu.  

Aby wstąpić w szeregi SOK, należy spełnić kilka warunków. Służbę w Straży Ochrony Kolei mogą pełnić wyłącznie osoby:

– posiadająca polskie obywatelstwo

– posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

– posiadająca co najmniej wykształcenie średnie,

– mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej,

– ciesząca się nienaganna opinią,

– posiadającą zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych

– nie karaną za przestępstwa umyślne

– ma ukończone 21 lat

Szczegóły dotyczące naboru do służby w SOK znajdziecie tutaj: Służba w SOK – Straż Ochrony Kolei (kgsok.pl)

Share on Facebook
Share on X