“Paramedyk 2022” z udziałem Straży Ochrony Kolei

W dniach 18-22 września 2022 roku, na terenie województwa pomorskiego, już po raz piętnasty uzbrojone formacje z całego kraju wzięły udział w praktycznym ćwiczeniu pod hasłem "Paramedyk". W zmaganiach po raz pierwszy uczestniczyli także funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.
Text author
insp. Piotr Żłobicki
Date added
29 września 2022
Print
Download
“Paramedyk 2022” z udziałem Straży Ochrony Kolei

Tematem tegorocznego spotkania pod hasłem “Paramedyk” były „Działania ratunkowe służb w sytuacjach wystąpienia zdarzenia nagłego”. Inicjatywa ta miała na celu przede wszystkim doskonalenie różnych form współpracy pomiędzy służbami i formacjami, zwrócenie uwagi na problematykę niesienia pomocy medycznej w warunkach działań bojowych, a także wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami tego przedsięwzięcia. 

W warsztatach, konferencjach i zawodach wzięło udział 17 zespołów uzbrojonych formacji z całego kraju, reprezentujących m.in.: Policję, Wojsko Polskie, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Ochrony Państwa, a także Służbę Więzienną. W wydarzenie po raz pierwszy włączyli się także funkcjonariusze Grupy Operacyjno-Interwencyjnej Straży Ochrony Kolei.

Każdego roku uczestnicy “Paramedyka” muszą zmierzyć się z licznymi konkurencjami zorganizowanymi w różnych warunkach otoczenia i wymagającymi od zespołów reprezentujących służby i formacje mundurowe wykorzystania posiadanych kompetencji w sytuacji nagłej. Poszczególne etapy zawodów przygotowywane są w sposób nie tylko zaskakujący, ale także bardzo realistyczny. 

Tegoroczna edycja “Paramedyka” została objęta honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

Organizatorami zawodów “Paramedyk” była Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Gdańsku, przy wsparciu jednego z wydziałów Komendy Głównej Policji.  

Share on Facebook
Share on X